32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Sturingscomité 24/09/2019: een kort overzicht

Publicatie op 25.09.2019

Op dinsdag 24 september 2019 verwelkomde Easybrussels de leden van het sturingscomité van het gewestelijk administratief vereenvoudigingsplan bij Leefmilieu Brussel, voor de vierde vergadering van het jaar.

Mevrouw Barbara Dewulf, Adjunct-Directrice van Leefmilieu Brussel, en Mevrouw Cathy Marcus, Directrice van Easybrussels, verwelkomden Meneer de Minister Bernard Clerfayt, belast met Administratieve Vereenvoudiging, die ons de eer heeft verleend om de vergadering te openen. Meneer Clerfayt bedankte Easybrussels en de leden van het sturingscomité voor hun werk sinds de oprichting van het agentschap in 2015, en nodigde de deelnemers uit om ten dienste van de Brusselse gebruikers te blijven werken aan de administratieve vereenvoudiging.

Easybrussels presenteerde vervolgens de voortgang van de lopende projecten:

  • Brahim Ammar Khodja, projectmanager voor Easybrussels, presenteerde drie “Once Only“-projecten onder leiding van het agentschap: de ordonnantie betreffende het verzamelen en hergebruiken van gegevens, de komende analyse van administratieve formulieren met steun van de Europese Commissie, en de ontwikkeling van een webinterface voor toegang tot authentieke bronnen.
  • Brahim Ammar Khodja deelde de deelnemers vervolgens mee dat de overgrote meerderheid van de Brusselse administraties nu geregistreerd zijn op het Mercurius-platform, waardoor ze elektronische facturen kunnen ontvangen. Easybrussels werkt nu aan het verhogen van het aandeel van de daadwerkelijk verzonden facturen in elektronisch formaat.
  • Ten slotte heeft Brahim Ammar Khodja de voortgang van de goedkeuring van de officiële “eBox”-inbox die door de federale overheid is ontwikkeld, in het Brusselse Gewest gepresenteerd.
  • Alexander Hof, projectmanager voor Easybrussels, presenteerde de voortgang van het open data project, met name in het kader van de omzetting van een nieuwe Europese richtlijn.
  • Alexander Hof presenteerde ook het europese Single Digital Gateway project, en de verbanden met de stappencatalogus waaraan Easybrussels werkt.
  • Grégoire Dupuis, projectassistent van Easybrussels, gaf een overzicht van de nieuwe pagina “Goede praktijken” op de website van Easybrussels, met advies over administratieve vereenvoudiging en voorbeelden van acties die de leden van de stuurgroep op dit gebied hebben ondernomen.

Easybrussels wil minister Bernard Clerfayt bedanken voor zijn aanwezigheid, en natuurlijk ook de Brusselse administraties en ION’s voor hun inzet voor administratieve vereenvoudiging.

De presentaties van de dag en de volledige notulen zullen zeer binnenkort aan de leden worden toegestuurd.

Vragen over Easybrussels’ sturingscomité onderwerpen of agentschapsprojecten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!