32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar projecten

Virtueel loket

Een document aanvragen of een procedure opstarten bij een overheidsbestuur houdt vaak een afname van de vrije tijd van de gebruikers in. Het virtuele loket stelt een praktische oplossing voor die zorgt voor meer comfort en minder administratieve lasten voor de burgers en bedrijven.

Een efficiëntere overheidsdienst

Je bent wellicht al vertrouwd met Tax-on-web, de federale website die het mogelijk maakt je belastingaangifte online in te vullen. Dit is een goed voorbeeld van een virtueel loket.

Als we over een virtueel loket spreken, bedoelen we doorgaans een online tool die de gebruikers van het overheidsbestuur toelaten alle gewenste administratieve informatie terug te vinden of administratieve formaliteiten te vervullen, zoals het invullen van de belastingaangifte. Hierdoor vermijden ze dat ze zich een of zelfs meerdere keren moeten verplaatsen voor eenzelfde formaliteit.

Wat zijn de voordelen voor de gebruikers? Ze kunnen een aanvraag indienen wanneer ze dit willen, waar ze willen, zonder zich nog te moeten aanpassen aan openingstijden van de gewestelijke of lokale besturen en kunnen documenten via e-mail of de post ontvangen. Een virtueel loket levert met andere woorden een reëel voordeel op voor de gebruikers én een oplossing voor het fileprobleem!

De virtuele loketten in Brussel

Uw administratieve procedures online afhandelen via IRISbox

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt het virtuele loket IRISbox tientallen online formaliteiten aan, zowel op gemeentelijk als op gewestelijk niveau. Voorbeelden daarvan zijn het aanvragen van een parkeerkaart, het doorgeven van een adresverandering of het aanvragen van een attest van gezinssamenstelling. Al die administratieve formaliteiten zijn voortaan toegankelijk via een computer, een tablet of een smartphone. Ontdek de werking en mogelijkheden van IRISbox via de onderstaande video’s. Een verklarende brochure van IRISbox is ook beschikbaar in de rubriek “documenten” van deze pagina.

 

Een bedrijf opstarten? 

Wil je een bedrijf opstarten in Brussel? Raadpleeg de website 1819.brussels, waar je alle informatie vindt in verband met het ondernemerschap, op praktische wijze ingedeeld per thema: een bedrijf oprichten, steun en subsidies, advies, enz.

Gespecialiseerde virtuele loketten

Sommige Brusselse besturen hebben ook gespecialiseerde virtuele loketten ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is Osiris, ontwikkeld door Brussel Mobiliteit. Deze tool laat Brusselse bedrijven toe online aangifte te doen van hun bouwprojecten die een impact zullen hebben op het Brusselse wegennet of het verkeer in Brussel. Deze centralisering van de informatie vereenvoudigt de coördinatie en de validering van de werven door de overheidsbesturen, om zo een vlotte doorstroming van het verkeer in het Brussels Gewest te garanderen.

Federale virtuele lokketen

Als Brussels agentschap steunt easy.brussels eveneens de virtuele loketten en tools die op federaal niveau ontwikkeld zijn zoals Mijn Dossier. Mijn Dossier laat de burgers toe hun persoonlijke dossiers in het Rijksregister te raadplegen en gratis attesten te downloaden zoals die van de gezinssamenstelling of van verblijfplaats.

 

Authenticatie bij virtuele loketten?

Er zijn verschillende manieren om u te connecteren bij vrituele loketten :

  • een verbinding via eID

  • een verbinding via itsme

De applicatie LRA biedt dan weer de mogelijkheid aan administraties een digitale sleutel aan te bieden aan de burgers die niet over een identiteitskaart (eID) beschikken. Deze kunnen op die manier toch gebruik maken van de online administratie door een unieke code te gebruiken die hen wordt opgestuurd per SMS, of door middel van een gebruikersnaam en paswoord.

Moeten we dan afscheid nemen van het traditionele loket?

Niet noodzakelijk. easy.brussels heeft de taak om, meer bepaald samen met het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest), de ontwikkeling van digitale oplossingen en de dematerialisering te stimuleren om de administratieve vereenvoudiging te bevorderen en zo het comfort voor de Brusselse burgers en bedrijven te vergroten.

Het is dan ook van cruciaal belang erop toe te zien dat de besturen een inclusieve aanpak hanteren. Door naast de digitale oplossingen ook de traditionele “fysieke” loketten te behouden zorgen de overheidsdiensten ervoor dat ze aan al hun gebruikers een optimale dienstverlening kunnen bieden. Want Easybrussels en de gewestelijke besturen moeten ook de digitale kloof helpen dichten.

Gelijkaardige projecten