32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Opleiding voor de eerstelijnspersoneelsleden

Publicatie op 07.03.2022

De gebruiker een kwaliteitsvolle dienstverlening bieden, de personeelsleden de nodige kennis bijbrengen om elke gebruiker informatie op maat te kunnen verstrekken, bewustmaken van de digitale kloof en de evolutie van de digitalisering, de virtuele loketten begrijpen en gebruiken, de authenticatiewijzen begrijpen en gebruiken, de digitale competenties van de personeelsleden versterken,… De eerstelijnspersoneelsleden van de overheid opleiden en begeleiden inzake online administratie, een prioriteit voor easy.brussels.

De personeelsleden van de plaatselijke besturen zullen voortaan via de opleidingscatalogus van de GSOB kennis kunnen verwerven rond drie thema’s:

  • de virtuele loketten van de overheidsadministraties;
  • de authenticatiewijzen bij de virtuele loketten van de overheidsadministraties;
  • de begeleiding van gebruikers die met de digitale kloof geconfronteerd worden, op basis van praktische voorbeelden.

Vanaf nu zijn er twee opleidingen beschikbaar waarvoor kan worden ingeschreven. Ze zijn bij voorrang bedoeld voor de eerstelijnspersoneelsleden van de gemeentebesturen en OCMW’s. Gewestelijke besturen die interesse zouden hebben voor een van deze thema’s kunnen ons ook contacteren via [email protected] voor meer informatie.

 

 Inschrijvingen

  •  De eerste opleiding start op 21 maart om 10 uur, over het thema “Online inloggen bij de administratie: de authenticatiewijzen begrijpen en gebruiken.”
  •  De tweede opleiding start op 29 maart om 10 uur, over het thema “Virtueel loket van de Brusselse besturen: begrijpen, gebruiken & begeleiden op IRISbox”

 

Voor wie zijn deze opleidingen bestemd?

De opleidingscatalogus beschikbaar via de GSOB richt zich tot de personeelsleden van de plaatselijke besturen en bij voorrang tot eerstelijnspersoneelsleden van de plaatselijke besturen.

Deze opleidingen kunnen ook georganiseerd worden voor en verstrekt worden aan personeel van de gewestelijke besturen. Contacteer ons voor meer informatie: [email protected]

 

Meer er over weten?

Ontdek hoe easy.brussels de besturen begeleidt bij hun project inzake digitale omschakeling en administratieve vereenvoudiging in de Easy Way, de Plan voor administratieve vereenvoudiging 2020-2025 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit plan past in het digitale omschakelingsproces, dat versneld is sinds de gezondheidscrisis, en beoogt de complementariteit tussen digitale inclusie en de digitalisering van de administratie te bevorderen.