32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Nieuws op Openbudgets.brussels

Publicatie op 10.12.2021

De laatste updates op Openbudgets.brussels

Sinds december 2021 zijn de gegevens van Openbudgets verrijkt met de bedragen vastgelegd in 2018, 2019 en 2020 in het kader van overheidsopdrachten door de MIVB en door citydev.brussels. Wat subsidies betreft, worden enkel de bedragen die citydev.brussels in 2018, 2019 en 2020 toegekend heeft op het platform opgenomen, terwijl de MIVB er geen toekent.

Kerncijfers voor 2020

  • De MIVB heeft 320 miljoen euro vastgelegd voor haar overheidsopdrachten.
  • brussels legde 1,4 miljoen euro toe in het kader van haar overheidsopdrachten en kende subsidies toe voor een totaalbedrag van 90.000 euro.

Naast het verbeteren van de technische prestaties, zijn de gegevenstabellen herzien en maken nu het volgende mogelijk:

  • rechtstreeks het dossier van de betrokken onderneming raadplegen op de site van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) door te klikken op het KBO-nummer van de onderneming in de tabel;
  • de minister die verantwoordelijk is voor de uitgaven te kennen.

Daarnaast zijn de subsidies ingedeeld naar type: organische, optionele of reglementaire subsidies.

De volgende geplande verbeteringen hebben betrekking op:

  • Data automatisering vanuit SAP;
  • De wijziging van bepaalde technische functionaliteiten;
  • Gemeentegegevens toevoegen.

Openbudgets.brussels ?

Openbudget.brussels is een kadaster van de overheidsuitgaven in het kader van de overheidsopdrachten en subsidies van het Gewest. Alle belangrijke informatie van het gewestelijke niveau sinds 2018 (bedragen, begunstigden, voorwerpen, enz.) staat erin. Renovatiewerken aan tunnels, subsidies aan sport-vzw’s, COVID-19-premies, subsidies aan ondernemingen voor innovatie, enz. Een schat aan informatie! Bovendien zijn deze gegevens allemaal in open dataformaat, waardoor ze hergebruikt kunnen worden.

Een beter inzicht in wie hoeveel heeft uitgegeven en waarom maakt de beleidsbeslissingen transparanter.

 

Openbudget.brussels is gebaseerd op open gegevenssets die openbaar worden gemaakt op een gegevensmodel dat ontworpen werd voor het hergebruik en de weergave van deze gegevens. Dit datamodel is te vinden op datastore.brussels

De gegevens in het kadaster zijn verstrekt door de administraties die deze openbaar moeten maken. Voor meer informatie over de openbaar gemaakte gegevens kan u terecht bij de betrokken administratie.

Voor een meer globaal overzicht van de ontvangsten en uitgaven van de gewestelijke begroting, ga naar budget.brussels.

Meer informatie gebruiksaanwijzing ?

Het easy.brussels-team staat tot uw beschikking voor al uw vragen of suggesties op het Openbudgets.brussels-platform: [email protected]