32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

De Europese Unie steunt Easybrussels

Publicatie op 01.04.2019

Dankzij de steun van de Europese Commissie kan Easybrussels een omvangrijk project voor administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitvoeren. Het gewestelijk agentschap voor administratieve vereenvoudiging baseert zich hiervoor op het Once Only-principe.

In het kader van het steunprogramma voor structurele hervormingen heeft de Europese Commissie een budget van € 390.000 toegekend aan het project van Easybrussels met het oog op de duurzame versterking van het Once Only-principe in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een door de Europese Commissie aangesteld studiebureau zal een analyse maken van de Brusselse administratieve stappen inzake de unieke inzameling van gegevens en het Once Only-principe. De voordelen voor de burgers zijn aanzienlijk. Omdat Easybrussels zich daar bewust van is heeft het agentschap in december 2018 een seminarie hierover georganiseerd om de gewestelijke besturen over het belang van het Once Only-principe te informeren.

Het studiebureau zal specifiek de formulieren onderzoeken die de grootste administratieve lasten voor de gebruikers met zich meebrengen. Na afloop van deze analyse zullen er maatregelen worden voorgelegd om de desbetreffende formulieren te wijzigen zodat die het Once Only-principe naleven: gebruik van authentieke bronnen, wijzigingen aan de regelgeving, enz. Deze aanbevelingen zullen voor elk bestuur afzonderlijk worden opgesteld zodat men hun specifieke behoeften kan beantwoorden.

Het project zal zich echter niet tot deze besturen beperken: het studiebureau zal ook een handleiding voor goede praktijken opstellen voor alle Brusselse instellingen. Deze handleiding zal tips omvatten over hoe zij het Once Only-principe in hun formulieren kunnen toepassen en aldus de administratieve stappen voor de burgers kunnen vereenvoudigen.

De invoering van de unieke inzameling van gegevens is een cruciale uitdaging voor de overheidsinstelling van vandaag. Easybrussels wil met dit door de Europese Unie ondersteund project de kans aangrijpen om de administratieve procedures in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vereenvoudigen en te moderniseren.