32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Welke administratieve procedures moeten worden vereenvoudigd?

Publicatie op 24.06.2019

In 2019 voert Easybrussels een grootschalig administratief vereenvoudigingsproject uit, waarbij de nadruk ligt op het principe van een eenmalige gegevensverzameling (“Once Only”).

In het kader van dit project stelt het agentschap aan de burgers en bedrijven van het Brussels Gewest een formulier ter beschikking waarmee ze administratieve procedures kunnen melden die niet in overeenstemming zijn met dit principe, of die op een andere manier vereenvoudigd zouden moeten worden.

Dit formulier is beschikbaar door hier te klikken.

De gerapporteerde procedures zullen door Easybrussels en de betrokken diensten worden geëvalueerd om na te gaan of ze kunnen worden gewijzigd om ze efficiënter te maken en het effect ervan in termen van administratieve lasten te verminderen.

Het agentschap geeft de gebruikers dus een stem om met hen te identificeren welke stappen ze vereenvoudigd willen zien.