32px_Search Created with Sketch.

Een fiche vertalen

Doel is, een fiche die door de revisor werd goedgekeurd en doorgestuurd voor vertaling, te vertalen. In het aanmaakproces van een fiche met het oog op diens publicatie, wordt de fiche aangemaakt door de redacteur die de fiche ter goedkeuring voorlegt aan de revisor. Zodra de fiche is goedgekeurd, zal de revisor de fiche goedkeuren en aan de vertaler(s) die verantwoordelijk is/zijn voor elk van de in de fiche vastgelegde verplichte en/of optionele talen, vragen om de fiche te vertalen.  

IN WELKE STAP VAN HET PROCES WORDT EEN FICHE VERTAALD?

Zodra een fiche is goedgekeurd door de revisor en de revisor de fiche doorstuurt voor vertaling, wordt de fiche vertaald in de bij het aanmaken van de fiche bepaalde talen. Deze stap grijpt plaats tegen het einde van het aanmaakproces van een fiche met het oog op diens publicatie nadat de fiche goedgekeurd werd.  

DE TOELATINGEN

Wie mag een fiche aanmaken vertalen? Het is de rol van de vertaler om de fiche te vertalen in de taal waarvoor hij is aangesteld. Hij krijgt van de revisor een fiche voor vertaling nadat de revisor de fiche heeft goedgekeurd. Waarmee stemmen de kleurcodes van de talen overeen? De vertalingstalen van de fiche staan aangeduid in de kolom ‘Talen van de fiche’. De kleurcodes wijzen op het taaltype en niet op de status van de vertaling:

 • Zwart: redactietaal – verplicht.
 • Rood: andere verplichte taal.
 • Oranje: optionele taal.

DE VOORWAARDEN

Onder welke voorwaarden mag een fiche vertaald worden ?

 • De fiche wordt goedgekeurd door de revisor.
 • De fiche moet minstens in één taal vertaald worden.
 • In het Dashboard: de fiche bevindt zich in de tegel ‘Wordt vertaald’. De status van de fiche is ‘Wordt vertaald’. De vertaler kan geen fiche kiezen die een andere status heeft. De vertaling(en) bevindt/bevinden zich in de tegel ’Te vertalen’. De status van de vertaling LL is ‘Te vertalen’

Wat is het verschil tussen de statussen van de fiche en de statussen van de vertaling van een fiche ? Een overzicht van de statussen wordt getoond in de onderstaande tabel:

 

Tegel Status van de fiche Status van de vertaling LL*
Te vertalen  Wordt vertaald Te vertalen 
Vertaling is bezig Wordt vertaald Wordt vertaald
Te valideren vertaling Wordt vertaald Vertaald
Vertaling geweigerd Wordt vertaald Geweigerd
Vertaling gevalideerd In afwachting van publicatie  

Tabel 1: LL* Ref. van de taal FR, NL, EN, DE Zie voor meer informatie, de Gebruikersgids ‘De tegels en de statussen’.

DE NAVIGATIE

Hoe navigeren om een fiche te vertalen?

 1. Kies je organisatie en/of workspace in de navigatiebalk.
 2. Klik op het BAS-icoon. Als vertaler zit je in het dashboard.
 3. Klik op de tegel ‘Te vertalen’.
 4. Identificeer in de tabel van de ‘Te vertalen’ fiches, de referentie en de lijn van de vertalen fiche.
 5. Druk in de kolom ‘Acties’, op de knop ‘Werken in de fiche’ (potlood-icoontje) om de fiche te openen. Wanneer er geen fiche aan jou is toegewezen, klik op het icoontje (dubbele pijl) om deze fiche aan jou toe te wijzen als je daar het recht toe hebt.
 6. BAS toont de fiche in dubbel aanzicht aan de vertaler: een versie in de redactietaal en een versie voorbehouden voor de vertaling.
 7. Vertaal de verschillende velden in de vertalingstaal en vergelijk de teksten. Opgelet: de algemene info wordt automatisch vertaald door het systeem. De contactgegevens worden niet overgenomen want deze gegevens veranderen in functie van de taal. Men moet de juiste contactgegevens kiezen in de vertalingstaal.
 8. Vertaal de verschillende velden van de fiche. In dit stadium zijn verschillende keuzes mogelijk: de fiche annuleren zonder op te slaan, de fiche opslaan en de fiche voorleggen.

 

Scenario “annuleren zonder opslaan”

 1. Klik op de knop ‘Annuleren’
 2. Klik op de knop ‘BAS’ en sluit de fiche waarvan de vertaling bezig is. Er verschijnt een  waarschuwings-pop-up:
 • Om de fiche te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan, klik op ‘Ja’.
 • Om de wijzigingen op te slaan, klik op ‘Nee’ en ga naar het punt ‘De fiche opslaan’. De status van de vertaling LL is ‘Te vertalen’. De status van de fiche is ‘Wordt vertaald’. In het dashboard blijft de fiche in de tegel ‘Te vertalen’ staan.

Scenario “de vertaling van de fiche opslaan”

 1. Klik op de tegel ‘Opslaan’. Er verschijnt een pop-upvenster.
  De status van de vertaling LL is ‘Wordt vertaald’. De status van de fiche is ‘Wordt vertaald’.
 2. In het dashboard gaat de fiche over naar de tegel ‘Vertaling is bezig’. Als vertaler kan ik de fiche op eender welk ogenblik terugvinden en bewerken, wat toelaat om het gedane werk te bewaren en de vertaling later af te werken.
 3. Om de knop ‘Opslaan’ te activeren, dient men gewoon één van de velden in te vullen of te wijzigen. Opgelet: de tegel ‘Vertaling is bezig’ bevat geen aanduiding van het aantal te behandelen fiches. Dit moet men dus verifiëren door te klikken op de tegel.

 

Scenario “de vertaling van een fiche voorleggen”

 1. Druk op de knop ‘Voorleggen’ onderaan de fiche. Deze knop wordt geactiveerd als alle verplichte velden ingevuld zijn.
 2. Er verschijnt een pop-upvenster.
  De status van de vertaling LL is ‘Vertaald’. De status van de fiche is ‘Wordt vertaald’.
 3. In het dashboard gaat de fiche over naar de tegel ‘Te valideren vertaling’. De vertaler kan de vertaling niet meer bewerken, hij kan die enkel nog openen in read only.
 4. De vertaler wordt doorgestuurd naar het dashboard. De fiche kan overgaan naar de volgende stap en kan ofwel:
 • Gevalideerd worden door de revisor en nadien gepubliceerd worden.
 • Geweigerd worden door de revisor.