32px_Search Created with Sketch.

Een fiche overzetten

De bedoeling is om een fiche over te zetten van de ene workspace naar de andere, binnen dezelfde organisatie en haar workspaces. In de loop van het creatieproces van een fiche met het oog op de publicatie ervan, kan het gebeuren dat de fiche moet worden overgedragen aan een andere workspace om het publicatieproces verder te kunnen doorlopen.

IN WELKE FASE VAN HET PROCES KAN EEN FICHE WORDEN OVERGEZET?

Een fiche kan gedurende het hele publicatieproces worden overgezet. In welke status kan een fiche worden overgezet? Als gebruiker kan je een fiche overzetten naar een andere workspace binnen dezelfde organisatie zolang ze een van de volgende statussen heeft: ‘Kladversie’, ‘In afwachting van revisie’, ‘In revisie’, ‘Goedgekeurd’, ‘Wordt vertaald’, ‘In afwachting van publicatie’, ‘Gevalideerd’ en ‘Gepubliceerd’. Als een fiche wordt overgezet naar een workspace waarin de vorige eigenaar geen rechten had, moet de fiche hem/haar worden toegewezen.

MACHTIGINGEN

Wie heeft het recht om een fiche binnen de organisatie over te zetten? De opsteller, de revisor en de plaatselijke administrator mogen een fiche overzetten van de ene workspace naar de andere, binnen dezelfde organisatie.

VOORWAARDEN

  • De fiche bestaat al.
  • De organisatie heeft een structuur met meerdere workspaces.

Bijvoorbeeld:

Organisatie: Easybrussels. Workspaces: BAS Workspace 1, 2, 3 en 4.

DE NAVIGATIE

Hoe navigeren om een fiche over te zetten?

  1. Kies je organisatie en/of workspace in de navigatiebalk.
  2. Klik op het icoon BAS. De pagina van het dashboard verschijnt op het scherm.

 

Scenario “een fiche overzetten”

 

  1. In de workspace van de fiche, klik op de tegel waarin de fiche zich bevindt om de lijst van de fiches te openen.
  2. Selecteer de fiche.
  3. Klik op de knop ‘Fiche overzetten naar een workspace’ (dubbele verticale pijl).
  4. Klik op het pijltje naast de lijst rechts van het selectievenster. Er verschijnt een selectievenster met de beschikbare workspaces, met uitzondering van de workspace waaruit de fiche wordt overgezet.
  5. Kies uit die lijst de workspace waarnaar de fiche moet worden overgezet.
  6. Klik op de knop ‘Overzetten’. Er verschijnt een bevestigingspop-up op de navigatiebalk en het systeem verplaatst de fiche naar de geselecteerde workspace. Indien nodig moet je het aan een andere eigenaar toewijzen.

 

De fiche werd overgezet en bevindt zich in een andere workspace.

 

 

De fiche kan aan een nieuwe eigenaar worden toegewezen. De status van de fiche verandert niet.