32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Easy Way, naar een eenvoudiger Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2025

Publicatie op 15.03.2021

Sinds 2015 heeft het agentschap easy.brussels als doel een beleid van administratieve vereenvoudiging op te bouwen en te verspreiden binnen de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze aanpak is des te belangrijker in deze specifieke periode. De COVID-19-crisis heeft immers duidelijk aangetoond dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dringend werk moet maken van een gedematerialiseerd en vereenvoudigd bestuur. Om van Brussel een Smart City te maken en het leven van de Brusselaars aanzienlijk te verbeteren, lanceert easy.brussels het plan Easy Way 2020-2025. Ontdek hieronder de 6 uitdagingen die dit met zich meebrengt.

 1. Verbetering van de informatie en de interactie met de gebruikers

Om alle Brusselaars, of het nu gaat om burgers, bedrijven of verenigingen, te laten profiteren van geïntegreerde diensten die gericht zijn op hun behoeften, wil Easy Way de toegang en het gebruik van alle interactiekanalen tussen de gebruikers en het Bestuur vereenvoudigen.

 • Uitvoering van een regionale ontvangststrategie.
 • Vereenvoudiging van de meest impactvolle administratieve procedures in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Uitvoering van een regionale webstrategie.
 • Standaardisatie en vereenvoudiging van de procedures voor het aanvragen van subsidies.
 1. Bevordering van het hergebruik en de uitwisseling van gegevens

Vandaag de dag wordt een belangrijk deel van de administratieve last voor de gebruikers en de administratie gegenereerd door het herhaaldelijke verzoek om dezelfde gegevens. Om dit probleem te verlichten en te komen tot een vereenvoudigde administratie, is het nieuwe plan gericht op maximaal hergebruik van gegevens.

 • Tenuitvoerlegging van de eenmalige verordening.
 • Het online zetten van een kadaster van gegevens van algemeen belang.
 • Dematerialisatie van de aankoopcyclus van de Brusselse administraties.
 1. Tenuitvoerlegging van een Brussels regelgevend kader in overeenstemming met de ambities van administratieve vereenvoudiging

Aangezien administratieve lasten nauw samenhangen met een corpus van wetgeving, vereist een efficiënte administratie een vereenvoudiging van de regelgeving en een verbetering van de manier waarop deze wordt opgesteld. Om dit te bereiken wilt easy.brussels een Brussels regelgevend kader opzetten, waarin verschillende praktische taken worden samengebracht.

 • De Brussels Digital Act.
 • Het opstellen van een regelgevingsagenda.
 • Het opzetten van een ex ante vereenvoudigingstest voor elk project dat gevolgen heeft voor de gebruikers.
 1. Het ter beschikking stellen van instrumenten om de invoering van administratieve vereenvoudigingsprojecten te bevorderen

Om de beginselen van administratieve vereenvoudiging in de praktijk te kunnen brengen, zijn operationele regelingen nodig. Er worden dan diverse hulpmiddelen in de breedste zin van het woord ingezet.

 • Een openbaar innovatielaboratorium.
 • Een methodologie voor de dematerialisatie van processen.
 • Een kaderovereenkomst om de Brusselse administraties operationele bijstand te verlenen bij hun vereenvoudigingsprojecten.
 • Een regionale strategie voor het beheer en de dematerialisatie van de officiële communicatie naar burgers en bedrijven.
 1. Ondersteuning en training voor doelgroepen

Om de complementariteit tussen integratie en digitalisering van de administratie te bevorderen, is de integratie en participatie van alle doelgroepen noodzakelijk. Dus, easy.brussels is van plan om deze uitdaging aan te gaan met twee missies:

 • De ontwikkeling en uitvoering van een opleidingsstrategie.
 • De deelname aan het opstellen en uitvoeren van het digitale kredietplan.
 1. Versterking van het bestuurskader voor administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Door zijn geopolitieke en institutionele positie is het Brussels Gewest een complex geheel. Om administratieve vereenvoudiging mogelijk te maken, moet een maximale samenwerking tussen alle publieke en private, regionale of externe partners tot stand worden gebracht. Hiervoor is een duidelijk bestuurskader essentieel en dit zal worden bereikt door middel van:

 • De coördinatie en uitvoering van het beleid inzake administratieve vereenvoudiging.
 • De coördinatie en uitvoering van het beleid inzake administratieve vereenvoudiging.
 • Het vertegenwoordigen van het Brussels Gewest bij de uitvoering van nationale en Europese richtlijnen en projecten.