32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Covid-19: welke maatregelen getroffen?

Publicatie op 18.03.2020

Als werkgever hebben wij de verantwoordelijkheid erop toe te zien dat onze medewerkers hun werk in gezonde omstandigheden kunnen uitvoeren. Als overheidsdienst moeten wij de continuïteit van de dienstverlening garanderen. Tot slot moeten we als overheidsinstelling in de huidige context onze uiterste best doen om de verspreiding van de ziekte te beperken, en in het bijzonder ertoe bijdragen dat de ziekenhuizen niet overbevraagd worden.

Onze dienstverlening

Deze komt niet in het gedrang. Onze medewerkers blijven gewoon doorwerken en blijven zich inzetten voor de burgers, ondernemingen, instituten en regering van het Gewest.

Onze kantoren zijn gesloten tot en met zondag 5 april, als gevolg van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad op 17 maart 2020. Dat betekent echter niet dat onze werkzaamheden volledig stilliggen: elektronische ([email protected]) en telefonische (02/800.33.55) contacten blijven nog steeds mogelijk.

De gezondheid van onze medewerkers

Onze dienstverlening kan enkel gewaarborgd worden indien onze medewerkers in goede gezondheid blijven verkeren. Daarom nemen wij intern strikte maatregelen waarbij thuiswerk zoveel mogelijk van toepassing is en onderling contact zoveel mogelijk vermeden wordt. De richtlijnen die wij volgen zijn volledig in lijn met de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Op de hoogte blijven  

  • De Brusselse regering heeft een officiële website gelanceerd die alle maatregelen, ontwikkelingen en aanbevelingen rond het Coronavirus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verzamelt: https://coronavirus.brussels/
  • Daarnaast kan je ook terecht op de nationale websitehttps://www.info-coronavirus.be waar je ook contact kan opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
  • Voor deze en andere noodsituaties kan je ook de hoogte worden gehouden via mail en sms: https://www.be-alert.be