32px_Search Created with Sketch.
x
Nieuws
Welke administratieve procedures moeten worden ver...
Lees het nieuws

Vuistregels

10 gebruiken om je administratie te vereenvoudigen

Werk je binnen een bestuur of gewestelijke instelling? Laat je dan door het advies van Easybrussels inspireren om administratieve vereenvoudiging binnen je organisatie toe te passen. Op die manier wordt dit een dagelijkse reflex om het leven van de gebruikers te vergemakkelijken!

Alle vuistregels

Objectieven

Meerjarenplan

Meer weten

Hoe gaat het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging te werk? Easybrussels steunt op de doelstellingen die vastgelegd zijn in het Plan voor administratieve vereenvoudiging 2015-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze strategie verbuigt zich in algemene, strategische en operationele doelstellingen en in concrete acties.

Meer weten
Dar

Projecten

Acties op lange termijn

Optimalisatie

Herziening van de regelgeving

Een van Easybrussels’ missies voor vereenvoudiging is de herziening van de bestaande regelgeving. Die evolueert doorheen de tijd en kan zo complexer worden. De begrijpelijkheid en het gemak voor de gebruikers staan centraal voor het Brussels agentschap. Om de administratie te vereenvoudigen, is het dan ook niet enkel nodig concrete vereenvoudigingsmaatregelen te treffen, maar ook de wetgevende context te herzien om de bestaande procedures te verlichten en de nadelen voor de gebruikers te beperken.

Meer weten

Nieuws

Actualiteiten en berichten