32px_Search Created with Sketch.
Nieuws

Lokaal en regionaal personeel opgeleid over het pr...

Lees het nieuws

Objectieven

jaarlijkse en meerjarige

Ontdek de jaarlijkse acties van het agentschap en de Brusselse overheidsdiensten via het easy.brussels jaarverslag.

Alle jaarlijkse acties worden geleid door de meerjarendoelstellingen van de Easy Way, het administratief vereenvoudigingsplan 2020-2025 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dar

Projecten

Acties op lange termijn

Optimalisatie

Herziening van de regelgeving

Een van easy.brussels’ missies voor vereenvoudiging is de herziening van de bestaande regelgeving. Die evolueert doorheen de tijd en kan zo moeilijker worden. Het begrip en het gemak voor de gebruikers staan centraal voor het Brussels agentschap. Om de administratie op een doeltreffende manier te vereenvoudigen, moeten niet alleen concrete vereenvoudigingsmaatregelen worden genomen, maar moet ook de wetgevingscontext worden herzien om de bestaande procedures te verlichten en de ongemakken voor de gebruikers te beperken.

 

Nieuws

Actualiteiten en berichten

Transparantie

Ordonnantie van 16 mei 2019

In het kader van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019, is easy.brussels verplicht om op deze homepage een rubriek “Transparantie” beschikbaar te maken.

Aangezien easy.brussels deel uitmaakt van de Gewestelijke openbare dienst Brussel (GOB), wordt de informatie waarnaar in dit gezamenlijke decreet en ordonnantie met betrekking tot easy.brussels wordt verwezen, verzameld in de rubriek “Transparantie” van de website van de GOB.

Deze sectie is toegankelijk via onderstaande link:

Meer weten