32px_Search Created with Sketch.

8 – VOORUITGANG BEOORDELEN

In 2018 werd door Easybrussels een monitoring van de vereenvoudigde acties ontwikkeld. De leden van het sturingscomité werd in mei en december 2018 gevraagd om transversale gegevens te verzamelen over de gemeenschappelijke acties van de besturen (met uitzondering van specifieke projecten zoals e-Procurement en open data die over hun eigen monitoringsysteem beschikken), met name de vermindering van het aantal aangetekende postzendingen, een indicator voor de mate van digitalisering van een bestuur. Daaruit komen de volgende elementen naar voren:

Van de 17 besturen die op een totaal van 29 hebben gereageerd, blijkt dat:

  • 12% van de papieren poststukken aangetekend wordt verzonden, wat voor 2018 922 385 euro aan kosten met zich meebrengt. Dit is vrijwel identiek aan de 88% van de gewone mailings, die in 2018 een totale kostprijs van 936 287 euro vertegenwoordigen.
  • 50% van de loonbrieven wordt reeds elektronisch verstuurd.
  • 62% van de facturen wordt door de besturen elektronisch ontvangen (e-mail en Mercurius-platform).

In het kader van een doorlopend evaluatieproces van het type “Plan, Do, Check, Act” herbekijkt Easybrussels haar communicatie om de leden van het sturingscomité aan te moedingen zich meer in te zetten.

Delen op: