32px_Search Created with Sketch.

6 – DE STAPPENCATALOGUS

Het doel van de stappencatalogus is om burgers en ondernemingen in Brussel bij hun administratieve stappen te begeleiden. Door deze op een uniek portaal toegankelijk te maken, worden burgers en ondernemingen doorgestuurd naar de Brusselse administraties waar ze snel en gemakkelijk de nodige informatie kunnen vinden.

In 2017 legde Easybrussels een groot pijnpunt bloot in het online landschap van het Brussels Gewest. Naast enkele reeds bestaande portalen, zoals be.brussels, hebben de meeste overheidsinstellingen elk een eigen website met een eigen identiteit en structuur. Dit verschil in informatiebronnen maakt standaardisatie en administratieve vereenvoudiging onmogelijk.

Door deze vaststelling besloot Easybrussels samen te werken met de politieke autoriteiten om met een ​​stappencatalogus en een coherente digitale strategie te starten. De stappencatalogus zal worden geïntegreerd op be.brussels die voor de gelegenheid volledig herzien wordt.

Dit werk is bijna afgerond. In samenwerking met de betrokken administraties werd de aanwezige informatie op be.brussels herzien.

Fiches met administratieve stappen zijn opgesteld

De ambitie is om de stappen-catalogus in 2019 in gebruik te nemen, zodra de aanpassing van be.brussels achter de rug is.

Deze inhoud werd aangepast en opnieuw bewerkt om duidelijkheid en administratieve vereenvoudiging te bevorderen. Vervolgens werd ze in de stappencatalogus opgenomen. Tegelijkertijd werkte Easybrussels samen met gewestelijke administraties waarvan de inhoud, die nochtans essentieel is voor de burger, nog niet online beschikbaar was. Deze wordt momenteel geïntegreerd.

Op technisch gebied werd het begin van het jaar 2018 gekenmerkt door een reeks tests en validaties van de backoffice van de stappencatalogus. Sinds mei 2018 is de tool volledig operationeel en beschikbaar voor overheidsinstellingen. Ondertussen werden 124 fiches met administratieve procedures opgesteld. Easybrussels legt, in samenwerking met haar webpartner, de laatste hand aan de frontoffice van de catalogus. De ambitie is om deze nieuwe website in 2019 in gebruik te nemen zodra de aanpassing van be.brussels achter de rug is. Het enige wat ons nog te doen staat, is overheidsinstellingen in het Brussels Gewest overtuigen om actief deel te nemen.

Delen op:

Blijf het jaarverslag 2018 ontdekken