32px_Search Created with Sketch.

4 – DE ELEKTRONISCHE FACTUUR

DEFINITIE

Een factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm die een automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt. 

Wetsontwerp ‘elektronische facturatie’ – Art. 4

Volgens de Europese richtlijn 2014/55/​​EU werd de verplichting om vóór 1 april 2019 elektronische facturatie in het kader van overheidsopdrachten te aanvaarden, omgezet in een wetsontwerp. In september 2018 nodigde Easybrussels de Brusselse gewestelijke (besturen, ION’s) en plaatselijke (gemeenten, OCMW’s) overheidsinstanties uit om zich te registreren op het federale Mercurius-platform. Dit zou hen de mogelijkheid bieden om elektronische facturen te ontvangen en aan de richtlijn te voldoen. Op 31 december had een groot deel van de Brusselse instellingen zich geregistreerd.

In 2019 zal Easybrussels in samenwerking met het e-Invoicing-team van Brussel Financiën en Begroting de Brusselse besturen blijven ondersteunen bij het opzetten van e-facturatie. Het doel is om tot een ​​volledig gedigitaliseerd beheer van facturen en betere betalingstermijnen te komen. Easybrussels ondersteunt ook de leveranciers van overheidsinstanties om hen zo goed mogelijk te begeleiden bij deze ontwikkeling van de regelgeving.

Delen op:

Blijf het jaarverslag 2018 ontdekken