32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Sturingscomité 03/12/2019: een kort overzicht

Publicatie op 06.12.2019

Op dinsdag 3 december 2019 verwelkomde Easybrussels de leden van het stuurcomité van het gewestelijk plan voor administratieve vereenvoudiging in de gebouwen van de DBDMV voor de vijfde vergadering van het jaar.

Mevrouw Cathy Marcus, Directrice van Easybrussels, opent de vergadering door de DBDMH te bedanken voor het ontvangen van het comité in haar gebouwen. Andere leden worden uitgenodigd om in de toekomst als gastheer voor deze vergaderingen op te treden.

Mevrouw Marcus wees op de aanwezigheid van Brugel, COCOF en COCOM bij deze vergadering.

Easybrussels presenteerde vervolgens de voortgang van de lopende projecten:

 • Ysaline Degueldre, advocaat bij Easybrussels, heeft de voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk Reglement van het Comité toegelicht. Deze zijn bedoeld om rekening te houden met de veranderingen in de verdeling van de ministeriële bevoegdheden van de nieuwe Brusselse regering.
 • Brahim Ammar Khodja, projectmanager voor Easybrussels, presenteerde de voortgang van de 3 Once Only-projecten.
  • Ten eerste werd het ontwerpbesluit voor de derde lezing naar de regering gestuurd.
  • Vervolgens begint op 12 december de  analyse van de administratieve formulieren van Brussel, die door de Europese Commissie werd gefinancierde. De instellingen van het comité werden uitgenodigd voor deze kick-off.
  • Tot slot bereidt Easybrussels de specificaties voor de webinterface voor om toegang te krijgen tot authentieke bronnen “Fidus Online”.
 • Brahim Ammar Khodja deelde de deelnemers vervolgens mee dat Easybrussels aan de regering een ontwerp-circulaire wenst voor te stellen, opgesteld in samenwerking met het comité en het Brusselse netwerk van openbare aankopers, waardoor het aandeel van de elektronische facturen in het Brusselse Gewest zou toenemen.Parallel daaraan zal een operationeel plan worden opgesteld.
 • Alexander Hof, projectmanager voor Easybrussels, presenteerde het project van het subsidiekadaster, dat deel uitmaakt van het open data project en tot doel heeft de transparantie van de door de regio toegekende subsidies te vergroten.
 • Sarah De Cock, communicatiemanager voor Easybrussel, nodigde de leden uit om hun bijdragen te leveren voor het Jaarverslag 2019 van Easybrussel. Een meer gedetailleerde uitleg van de verwachtingen wordt op 3 december naar de leden gestuurd.

Easybrussels sloot de vergadering af door de Brusselse administraties en ION’s te bedanken voor hun inzet voor administratieve vereenvoudiging.

De presentaties van de dag en de volledige notulen zullen zeer binnenkort aan de leden worden toegestuurd.

Vragen over Easybrussels’ sturingscomité onderwerpen of agentschapsprojecten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!