32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Sturingscomité 18/06/2019: een kort overzicht

Publicatie op 18.06.2019

Op dinsdag 18 juni 2019 verwelkomde Easybrussels de leden van het sturingscomité van het Gewestelijk plan voor administratieve vereenvoudiging bij de Economische and Sociale Raad, voor haar derde vergadering van het jaar.  

Sophie Berthelon, Eerste Attachée van Easybrussels, verwelkomde de deelnemers en benadrukte dat het sturingscomité zich geleidelijk uitbreidt naar nieuwe leden, waardoor de samenwerking op regionaal niveau wordt versterkt.

Vervolgens werd een rapport over de Standaard Kosten Model-studies, uitgevoerd voor Actiris, Leefmilieu Brussel en DB, aan de deelnemers gepresenteerd. De deelnemers gaven commentaar op deze studies en op de uitvoering van de aanbevelingen.

Easybrussels presenteerde vervolgens de voortgang van de lopende projecten:

  • Brahim Ammar Khodja, projectmanager voor Easybrussels, meldde dat in het kader van de door Easybrussels opgerichte “Once Only”-werkgroep een inventarisatie van de administratieve formulieren is uitgevoerd door de administraties, en gaf een overzicht van de formulieren die aan een gedetailleerde analyse zullen worden onderworpen.
  • Brahim Ammar Khodja deelde de deelnemers vervolgens mee dat alle Brusselse gemeentebesturen nu geregistreerd zijn op het Mercurius-platform, waardoor ze elektronische facturen kunnen ontvangen. Easybrussels begint nu de bewustwording van de economische actoren te vergroten, met name via infosessies in juni en juli.
  • Alexander Hof, projectmanager bij Easybrussels, presenteerde de voortgang van de stappencatalogus, die binnenkort klaar zou moeten zijn om online gezet te worden.
  • Yves Pateet, projectanalist voor Easybrussels, presenteerde de laatste vorderingen in de implementatie van de eBox in het Brusselse Gewest.
  • Brahim Ammar Khodja verwees naar het concept van de gedragswetenschappen, “nudging” genaamd, en de mogelijkheden voor administratieve vereenvoudiging.
  • Ten slotte, Grégoire Dupuis, Executive Assistant voor Easybrussels, gaf een overzicht van de activiteiten van de werkgroep “Digitale inclusie”, geleid door de gewestelijke coördinator voor digitale inclusie en gericht op het versterken van de actoren in deze sector in het Brusselse Gewest.

Easybrussels bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid in dit sturingscomité.

De presentaties van de dag en de volledige notulen zullen zeer binnenkort aan de leden worden toegestuurd.

Vragen over Easybrussels’ sturingscomité onderwerpen of agentschapsprojecten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!