32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Sturingscomité 02/04/2019: een kort overzicht

Publicatie op 10.04.2019

Op dinsdag 2 april 2019 verwelkomde Easybrussels de leden van het sturingscomité van het Gewestelijk plan voor administratieve vereenvoudiging bij het CIBG voor haar tweede samenkomst van het jaar. 

Cathy Marcus, regeringsafgevaardigde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Directrice van Easybrussels heette de deelnemers welkom door te benadrukken dat de regering de nodige steun moet voorzien en de burgers moet betrekken in de transitie om de administraties toe te laten te evolueren in de richting van een nieuwe werkmodus die overeenstemt met de behoeftes van de burgers. Easybrussels waakt erover in het beheer van al haar projecten dat deze aspecten worden overgemaakt aan de regering.

Tania Maamary, Coordinatrice Digitale inclusie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft haar rol en acties toegelicht. Deze hebben als doel de acties van de Openbare Computterruimtes te versterken, onder meer door de creatie van een label en een gids die hen toegang zal bieden tot de nodige steun van het Gewest zal bieden en zo de burgers zal toelaten hen makkelijk te vinden en te raadplegen.

Cathy Marcus heeft vervolgens het memorandum-project van Easybrussels voorgesteld. Deze aanbevelingen die door het agentschap zijn ontwikkeld ter attentie van de volgende regering, richten zich op 5 hoofdthema’s:

  • Administratieve vereenvoudiging: een gewestelijke uitdaging binnen alle overheidsdiensten
  • De Brusselse digitale burger
  • De overheidsdiensten van de Smart City
  • Goed bestuur door middel van het Once Only-principe
  • De nieuwe digitale beroepen

Tot slot heeft Brahim Ammar Khodja, projectleider voor Easybrussels, de stand van zaken van verschillende projecten voorgesteld:

  • Once Only-principe: in het kader van het operationeel plan Once Only, ondersteund door de Europese Commissie, is de Werkgroep die door het agentschap is samengesteld voor het eerst samengekomen op 19 maart 2019. Deze is gestart met het opmaken van een inventaris van de administratieve formulieren. De inventaris zal toelaten de stappen te identificeren die de meeste administratieve lasten met zich meebrengen door een gebrekkige toepassing van het Once Only-principe.
  • eBox: de eBox-wet werd op 14 februari 2019 gestemd.
  • Elektronische facturatie: de wet met betrekking tot de elektronische facturatie werd op 28 maart 2019 gestemd. Vanaf 1 april 2019, moeten de overheidsdiensten elektronische facturen kunnen accepteren via het Mercurius-platform.  Aansluitend op de nota die in 2018 door Easybrussels werd opgestuurd, zijn de meeste Brusselse besturen vandaag in orde met deze verplichting.

Easybrussels wenst alle deelnemers te danken voor hun aanwezigheid op dit stuurcomité.

De presentaties en de volledige notulen zullen spoedig doorgestuurd worden naar de leden van het sturingscomité.

Heb je vragen over de onderwerpen die tijdens de sturingscomités van Easybrussels worden behandeld of over de projecten van het agentschap van administratieve vereenvoudiging? Aarzel niet om contact met ons op te nemen !