32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Sturingscomité 05/02/2019: een kort overzicht

Publicatie op 08.02.2019

Op dinsdag 5 februari 2019 verwelkomde Easybrussels de leden van het sturingscomité van het Gewestelijk plan voor administratieve vereenvoudiging bij talent.brussels.

Bij deze gelegenheid, heeft, Katrien Lefever, Eerste Attachee voor equal.brussels, de gelijke kansentest voorgesteld. De test is sinds 1 januari 2019 verplicht voor iedere nieuwe wetgeving in het Brussels gewest en zal vanaf 1 maart 2019 verplicht zijn voor alle openbare aanbestedingen, subsidies, instrumenten voor strategische planning en beheerscontracten. Het doel ervan is de besturen toe te laten na te gaan of maatregelen die ze wensen te treffen rekening houden met de specifieke belangen van bepaalde doelgroepen.

Easybrussels heeft vervolgens de vooruitgang van de lopende projecten toegelicht :

  • Brahim Ammar Khodja, projectleider voor Easybrussels, stelde de status van het voorontwerp van de ordonnantie met betrekking tot Once Only. Het wetgevend dossier werd overgemaakt aan de regering in januari en de eerste lezing aan de regering wordt in februari verwacht.
  • Brahim Ammar Khodja deelde mee dat Easybrussels een aanvraag heeft ingediend voor een Once Only-project in het kader van het Europese programma van ondersteuning voor structurele hervormingen (SRSP). Dit programma stelt bijstand voor bij het opstellen en uitwerken van hervormings- en moderniseringsprojecten in de lidstaten.
  • François Du Mortier, Fidus Program Manager voor het CIBG, heeft enkele elementen van Fidus uiteengezet, die toegang tot authentieke bronnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toelaat. Hij heeft hierbij ook toelichtingen geboden over de creatie van authentieke bronnen.
  • Yves Pateet, project analyst voor Easybrussels, stelde de volgende etapes voor van de integratie van de federale tool eBox in het Brusselse Gewest. De eerste testen die het versturen van documenten aangaan zijn voorzien in de loop van het eerste semester van 2019. De oplevering zal tijdens het 1ste of 2de semester gebeuren.
  • Tot slot heeft Grégoire Dupuis, uitvoerende assistent voor Easybrussels, de antwoorden voorgesteld die door de leden van het stuurcomité op het formulier van de monitoring die door Easybrussels in december 2018 werd opgestuurd. De monitoring laat Easybrussels toe de evolutie van de projecten van administratieve vereenvoudiging te presenteren, maar biedt ook de kans aan de administraties om hun behoeften in het kader van de verschillende projecten bij Easybrussels te formuleren.

Easybrussels wenst alle deelnemers van het sturingscomité hartelijk te danken voor hun aanwezigheid.
De presentaties en de notulen worden per e-mail overgemaakt aan de leden van het sturingscomité.

Aarzel niet om ons te contacteren in geval van vragen.