32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Sturingscomité 19/06/2018: een kort overzicht

Publicatie op 21.06.2018

Op dinsdag 19 juni 2018 verwelkomde Easybrussels de leden van het sturingscomité van het Gewestelijk pan voor administratieve vereenvoudiging op de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel.

 

Het agentschap voor administratieve vereenvoudiging heeft bij deze gelegenheid vertegenwoordigers van de Federale Overheid ontvangen:

 

  • Esteban Baez, raadgever van de Minister bevoegd voor de Digitale Agenda en Ben Smeets, directeur-generaal bij het DG Digitale Transformatie van de FOD BOSA hebben de nieuwe versie van de eBox Deze federale tool heeft als doel alle burgers toegang te bieden tot een reeks administratieve documenten op een uniek en gecentraliseerd platform. De nieuwe versie van eBox zal in oktober in gebruik worden genomen.

 

Easybrussels heeft vervolgens de vooruitgang van verschillende van haar projecten toegelicht:

 

  • Brahim Ammar Khodja, projectleider online overheidsopdrachten (e-Procurement), heeft de statistieken over het gebruik van e-Procurement binnen de administraties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegelicht. De statistieken wijzen op een toenemende succes van het platform bij de administraties, wat de competitiviteit en de commerciële opportuniteiten voor de bedrijven binnen het gewest bevoordeelt.

 

  • Alexander Hof, verantwoordelijke voor het project van de stappencatalogus, heeft de laatste evoluties omtrent de gewestelijke webstrategie voor de gewestelijke portaalsite be.brussels en de stappencatalogus uiteengezet. De back-office van de catalogus is in productie sinds 22 mei. De besturen kunnen vanaf nu dus de gegevens van de stappen die hen aangaan invullen.

 

  • Alexander Hof heeft vervolgens een presentatie gegeven over de verschillende licencies voor open data. Hierbij haalde hij enkele cijfers aan over het gebruik door de administraties van de site opendatastore.brussels en het proces dat deze kunnen volgen om hun gegevens als open data te publiceren naargelang het type licencie.

 

  • Omtrent de monitoring van de acties van administratieve vereenvoudiging, heeft Brahim Ammar Khodja verteld dat een twintigtal administraties het formulier hebben ingevuld dat door Easybrussels werd opgestuurd. Deze antwoorden worden nu geanalyseerd en zullen tijdens het volgende sturingscomité worden voorgesteld.

 

 

  • Chloé Van Driessche, communicatieverantwoordelijke van Easybrussels, heeft de vergadering afgesloten door de roadmap van de volgende EASY LABS voor te stellen, die aansluiten op die van 8 mei 2018. Het doel van deze participatieve ateliers is de opbouw van het Gewestelijk plan voor administratieve vereenvoudiging 2020-2025 tegen Pasen 2019. Chloé Van Driessche heeft eveneens een glimp geboden van het Jaarverslag 2017 van Easybrussels. Deze zal deze zomer worden verdeeld.

 

Easybrussels bedankt alle deelnemers voor hun aanwezigheid, hun bijdrages en vragen!

 

De presentaties van de dag werde overgemaakt aan de leden van het sturingscomité. De volledige notulen van de sessie worden vanaf volgende week toegestuurd.

 

Vragen ? Aarzel niet ons te contacteren !