32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Sturingscomité 04/10/2018: een kort overzicht

Publicatie op 11.10.2018

Op donderdag 4 oktober 2018 verwelkomde Easybrussels de leden van het sturingscomité van het Gewestelijk pan voor administratieve vereenvoudiging bij Vivaqua.

Sophie Berthelon, Eerste Attaché van Easybrussels, heeft de sprekers van de dag voorgesteld en de nadruk gelegd op het belang van een transversale aanpak in het delen van ervaringen, zowel tussen administraties als tussen verschillende diensten van een administratie. Op die manier kunnen synergiën tot stand komen die de evolutie van de Brusselse openbare diensten steunen in de richting van de door de burgers uitgedrukte behoeftes.

  • Ter gelegenheid van dit sturingscomité heeft Didier Debusscher, promotor facturatie voor Vivaqua, de maandelijkse online facturatie door middel van Doccle voorgesteld aan de deelnemers. Deze tool houdt de eBox in, die door de Federale Overheid is voorgesteld tijdens het sturingscomité van 19 juni 2018.

Easybrussels heeft vervolgens de vooruitgang van de lopende projecten toegelicht:

  • Grégoire Dupuis, uitvoerende assistent voor Easybrussels, heeft een overzicht geboden van de resultaten die af te leiden zijn uit de monitoring van de acties voor administratieve vereenvoudiging. De leden van het sturingscomité hebben hiervoor een vragenlijst beantwoord die door het agentschap is opgestuurd. Het overzicht biedt voor ieder aangehaald thema uit de vragenlijst cijfers en gegevens afkomstig uit de antwoorden van de administraties, maar ook de behoeftes en opmerkingen die hierbij voorkwamen.
  • Alexander Hof, projectleider voor de stappencatalogus, heeft deze presentatie aangevuld met een overzicht van de hoeveelheid administratieve stappen die reeds in de catalogus ingevoerd zijn.
  • Brahim Ammar Khodja, projectleider overheidsopdrachten, heeft de leden van het sturingscomité geïnformeerd van de vooruitgang voor de Standard Cost Model-studie die aan de gang is voor verschillende administraties. Hij lichtte hen eveneens over het project van de Only Once-ordonnantie. Deze heeft als doel het principe van unieke gegevensinzameling in het Brussels Gewest te verplichten.
  • Tot slot heeft Chloé Van Driessche, communicatieverantwoordelijke van Easybrussels, twee acties toegelicht die kort geleden door Easybrussels tot stand zijn gebracht om administratieve vereenvoudiging bij een breder publiek van de gewestelijke agenten aan te moedigen: de Frisbee Challenge, die in het kader van de Team Day van de GOB op 11 september werd georganiseerd, en de Easy Lunch op 20 september.

Easybrussels wenst alle deelnemers van het sturingscomité hartelijk te bedanken voor hun aanwezigheid en medewerking!

De presentaties en de notulen worden per e-mail overgemaakt aan de leden van het sturingscomité.

Aarzel niet om ons te contacteren in geval van vragen.