32px_Search Created with Sketch.

Jaarverslag 2018 

Ontdek alle acties die in 2018 werden ondernomen om de administraties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vereenvoudigen.

2018 EEN BEWUSTWORDING

Het is zover! Ditmaal staat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op één lijn met de algemene beweging die al meer dan tien jaar geleden door de Europese Unie, de federale overheid en de naburige gewesten werd ingezet. Uiteindelijk kunnen we stellen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voordeel haalt uit deze vertraging: door de ervaringen van anderen en de spectaculaire ontwikkeling van de digitale technologie konden de Brusselaars hun prioriteiten beter afbakenen.

Het sturingscomité van Easybrussels dat uit vertegenwoordigers van de instellingen van openbaar nut (ION’s) en plaatselijke besturen bestaat, heeft zich ontplooid en is veranderd. De belangstelling voor administratieve vereenvoudiging neemt duidelijk toe.

Er gaat geen dag voorbij zonder dat het onderwerp van de technologische revolutie op het programma staat. Het dagelijks leven verandert razendsnel en zoals futuroloog Alvin Toffler het stelde, is de analfabeet van de toekomst diegene die niet in staat is om af te leren en opnieuw aan te leren.

Het bestuur moet zijn relatie met de gebruiker herzien. Hij verandert en functioneert immers op een andere manier binnen zijn dagelijks leven. Als overheidsdienst is het fundamenteel hiermee rekening te houden.

De administratieve processen en procedures moeten veranderen om met de realiteit van de burgers overeen te stemmen en tegelijkertijd hun integriteit, oorspronkelijkheid en veiligheid behouden die voor de ontwikkeling van de burgers nodig zijn.

De digitale revolutie is nog niet alles. De administratie kan zich niet veroorloven om de wispelturigheid van een veranderende technologie als mogelijk risico te aanvaarden. Het bestuur moet per definitie doorlopend zijn wat meteen de grootste uitdaging vormt. Hoe kunnen we evolueren op het ritme van de wensen van gebruikers en het plechtige en authentieke karakter bewaren dat voor de werking van de staat onmisbaar is?

Digitale inclusie is een andere uitdaging voor de overheid en heeft in wezen betrekking op iedereen. Niemand mag van het administratieve apparaat worden uitgesloten. Het menselijk aspect achter de gedematerialiseerde procedure moet op een of andere manier blijven bestaan.

In 2018 werden de Brusselse besturen zich van deze kwestie en verwachtingen bewust. Er werden belangrijke Europese projecten gestart inzake overheidsopdrachten, open data, facturatie en elektronische handtekeningen.

De ongeletterde van de toekomst is degene die niet in staat is om iets af te leren en opnieuw te leren.

Alvin Toffler Futuroloog

Deze wetten treffen hoofdzakelijk het economisch gebied, maar andere aspecten werden in onze overheidsinstellingen besproken: de vereenvoudiging van processen via berekeningsstudies van de administratieve lasten, de digitalisering van procedures of het gemakkelijker verkrijgen van online documenten, de vermindering van kosten en verplaatsingen.

De administratieve vereenvoudiging kan als een mutatie in het perspectief van een geheel worden gezien: het welzijn van de burger bij het beheer van zijn dossier en zijn relatie met het bestuur, de bescherming van het milieu door minder verplaatsingen, de archivering van te bewaren documenten, enz.

Het bestuur zelf wil het werk van ambtenaren vereenvoudigen. Zonder de enorme papieren rompslomp kunnen zij zich concentreren op de kern van dossiers en veel sneller reageren op de aanvragen van een samenleving die steeds veeleisender wordt.

In 2018 werden er stevige fundamenten gelegd voor de verandering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in naam van Easybrussels ben ik daar bijzonder tevreden over.  Zonder te willen vleien, wil ik tot slot graag Fadila Laanan, onze Staatssecretaris die verantwoordelijk is voor de administratieve vereenvoudiging, bedanken. Sinds de oprichting van het agentschap heeft Easybrussels op haar steun en enthousiasme kunnen rekenen. De stappen zijn klein maar worden sneller en nemen toe. 2019 ziet er veelbelovend uit.

Cathy Marcus
Regeringsafgevaardigde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en directrice van Easybrussels

Ontdek de verschillende delen van het jaarverslag van Easybrussels

Delen op: