32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar projecten

Once Only

De digitalisering maakt besturen efficiënter en versterkt het vertrouwen tussen de besturen en hun gebruikers. Dankzij authentieke bronnen – specifieke gegevensbanken – kunnen overheden informatie certificeren of nagaan. Burgers en ondernemingen moeten zo niet langer onnodig worden bevraagd bij hun administratieve stappen.

Klik hier om een procedure te melden die niet in overeenstemming is met het “Once Only”-principe.

Een sleutel tot de administratieve vereenvoudiging

Het voordeel van authentieke bronnen voor de besturen is dat ze betrouwbaar en praktisch zijn.  Ze laten besturen toe om het leven van de gebruikers te vergemakkelijken, ze zorgen voor een vlotter, doeltreffender en autonomer verloop van administratieve processen, zonder de gebruikers te hoeven storen. Op die manier verminderen ze de administratieve lasten, de uitgaven en de tijdrovende en onnodige verplaatsingen voor burgers en ondernemingen. 

Twee belangrijke principes voor de gebruikers 

Authentieke bronnen beantwoorden dus in de eerste plaats aan de behoeften van de gebruikers.

Dankzij deze bronnen moeten burgers of ondernemingen 

  • niet langer systematisch zelf informatie aanleveren wanneer ze een dossier indienen. De overheid pas het vertrouwensprincipe toe. Ze gaat voort op de verklaring van de gebruiker. Dat levert een echte tijdswinst op voor burgers en ondernemingen. Indien nodig kan het bestuur later nog altijd de gegevens zelf controleren.
  • de reeds met een bestuur gedeelde  informatie niet opnieuw meedelen. De gebruikers delen de informatie slechts één keer. Vervolgens wordt de informatie verzameld en gedeeld binnen de besturen. Het gaat om een eenmalige gegevensverzameling volgens het Once Only-principe.
    Hierover organiseerde Easybrussels op 6 december 2018 een seminarie.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De kwestie van de authentieke bronnen roept vragen op over het respect van het privéleven. Daarom is hun gebruik aan strenge veiligheids- en vertrouwelijkheidsvoorwaarden gebonden.

Om als authentieke bron te worden erkend en om het goede beheer van informatie te verzekeren moet een gegevensbank:

  • worden goedgekeurd door een of meer besturen.
  • regelmatig worden geüpdatet door een of meer besturen.
  • worden bekrachtigd door ten minste één bestuur, dat optreedt als de enige beheerder van de authentieke bron.

De toegang ertoe wordt beveiligd en gecontroleerd.

De meest gebruikte authentieke bronnen op het federale niveau zijn:

  • het Rijksregister, dat persoonsgegevens bevat van Belgische burgers of van buitenlanders die in België verblijven.
  • de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), die de basisgegevens van rechtspersonen, ondernemingen en vestigingseenheden centraliseert.

Authentieke bronnen in Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest treedt Fidus, dat wordt beheerd door het CIBG (Centrum voor Informatica van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), op als de wettelijke beheerder van de uitwisseling van gegevens afkomstig uit authentieke bronnen. Deze uitwisselingen kunnen plaatsvinden tussen Brusselse en federale instellingen, maar ook binnen het gewest.

Wegens de voordelen die de authentieke bronnen opleveren voor de administratieve vereenvoudiging, moedigt Easybrussels hun gebruik door de Brusselse instellingen aan, zowel op gewestelijk als op lokaal niveau. Het agentschap sensibiliseert daartoe de besturen, in nauwe samenwerking met het CIBG.

Wilt u een procedure melden die kan worden vereenvoudigd?

In het kader van haar opdrachten ziet Easybrussels erop toe dat het principe van een eenmalige gegevensverzameling (“Once Only”-principe) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gerespecteerd. Volgens dit principe kunnen administraties u niet langer om informatie vragen waartoe ze al toegang hebben (bijvoorbeeld: samenstelling van het huishouden, waarschuwingsverslag over de rol, sociaal attest, enz.).

U kunt ons op de hoogte brengen van elke administratieve procedure van een Brusselse overheidsinstantie (Gewest, gemeente, vereniging, enz.) die het “Once Only”-principe niet respecteert of die kan worden vereenvoudigd. Vul het onderstaande formulier in om dit verslag op te stellen:

 

Once Only signalement NL
U bent: *