32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar projecten

Gewestelijke webstrategie

De Brusselse overheidsdiensten beheren meer dan tweehonderd websites binnen het gewest. Daardoor kan het voor een gebruiker moeilijk zijn om de informatie te vinden die hij / zij nodig heeft, of zelfs om te weten welke de officiële websites van de overheidsdiensten zijn. Daarom voert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het project “Gewestelijke webstrategie” uit.

DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT

Dit zijn de voornaamste doelstellingen van de gewestelijke webstrategie:

 • Ervoor zorgen dat de gebruikers die de websites van de Brusselse gewestelijke publieke besturen raadplegen vlot duidelijke, toegankelijke, centrale en up-to-date informatie vinden in moderne en makkelijk te gebruiken interfaces en die voldoen aan de Europese richtlijnen inzake de toegankelijkheid van websites;
 • Een hoog niveau van harmonisering nastreven, zowel op visueel vlak als voor de interface, tussen de websites van de verschillende overheidsinstellingen en met inachtneming van een coherente gewestelijke identiteit;
 • Vermindering van het aantal gewestelijke websites;
 • Overlappende webinvesteringen tussen verschillende overheidsinstellingen vermijden, door de nadruk te leggen op de mogelijkheden om de kosten te delen;
 • Toezien op de naleving door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van zijn verplichtingen in het kader van de Europese verordening inzake de “Single Digital Gateway”;
 • Het imago van Brussel opkrikken: moderner, doeltreffender en beter afgestemd op de behoeften van de gebruikers.

 

 

PROJECTFASES

Het project i.v.m. de gewestelijke webstrategie vindt in drie fases plaats via drie afzonderlijke overheidsopdrachten.

FASE 1: Analyses, benchmarking en aanbevelingen

Tijdens deze eerste fase (2020-2021) werd het Brusselse weblandschap volledig geanalyseerd. Deze analyses werden met name gevoed door:

 • bij de burgers afgenomen enquêtes;
 • interviews met de vertegenwoordigers van de verschillende administraties;
 • workshops met de gewestelijke besturen;
 • analyses van de weblandschappen in andere regio’s en landen.

Op grond van alle ontvangen resultaten werden aanbevelingen voor de gewestelijke webstrategie aan de regering voorgelegd. Laatstgenoemde heeft akte genomen van de invoering van een zogenaamde “hybride” gewestelijke webstrategie. Dit betekent dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de gebruikers verschillende informatie via themawebsites zal aanbieden.

FASE 2: Richtlijnen en Implementering van de 1ste familie 

De tweede fase heeft als doel de themawebsites geleidelijk in te voeren. Deze tweede fase heeft meerdere doelstellingen:

 • Bepaling van de families (criteria, aantal, thema’s, enz.)
 • Bepaling van het playbook (grafische lijnen, standaarden en technieken van elk themawebsite)
 • Bepaling van de technologie die zal worden gebruikt om de families te ontwikkelen
 • Bepaling van de technische aspecten waarmee bij de ontwikkeling van de families rekening moet worden gehouden

FASE 3: Implementering van de andere families

De andere families zullen geïmplementeerde worden, op basis van de elementen die werden beslist in de 2de fase.

 

 CONTACT

Neem contact op met het projectteam via het volgende e-mailadres: [email protected]