32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar projecten

Open data

Wist u dat bijna alle info over de stad, haar diensten, haar voorzieningen, de bevolking, de economie, het milieu, … digitaal bestaat? Door deze gegevens vrij ter beschikking te stellen in de vorm van open data, kunnen nieuwe diensten worden ontwikkeld voor de inwoners, bedrijven en bezoekers. Een troef voor de Smart City!

Waarom en hoe gegevens openbaar stellen?

Digitale gegevens zijn bijzonder nuttig materiaal voor publieke instellingen, maar ook voor onderzoekers, de pers, burgers, academies en bedrijven. Deze zijn echter niet steeds beschikbaar. Onder open data begrijpen we net het openstellen van alle gegevens of publieke informatie met niet-persoonlijk karakter die elektronisch zijn en verzameld worden door overheden in het kader van een openbare taak en met openbare middelen.

Open data bieden talrijke voordelen met betrekking tot administratieve vereenvoudiging : meer transparantie op het vlak van de werking van de overheid, zorgen voor een toename aan efficiëntie en voor vernieuwend hergebruik door burgers, bedrijven, de academische wereld en organisaties met al dan niet commerciële doeleinden toe. Zo kunnen nieuwe rijkdommen ontstaan, bijvoorbeeld door de gegevens te combineren voor het ontwikkelen van applicaties. Concreet kan een dergelijk open data -beleid de Brusselse economie 180 miljoen euro en 1500 nieuwe jobs opleveren.

Om alle gegevens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te centraliseren heeft het CIBG (het Centrum voor Informatica voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) de portaal opendatastore.brussels ontwikkeld. Deze biedt vrije toegang tot alle gegevens die door de Brusselse overheden en hun partners aangeboden worden in verschillende formaten, met name op het vlak van mobiliteit, gezondheid, milieu, cartografie,. Enzovoort. Dit portaal richt zich tot de administraties van het gewest en de gemeenten, maar ook hun privépartners.

Hoe openbare gegevens gebruiken?

U wenst gebruik te maken van de gegevens verzameld door de Brusselse overheid? Via de portaalsite opendatastore.brussels kan u aanvragen indienen over het beschikbaar stellen van  gegevens die nog niet aangeboden worden door de openbare administraties.

Deze gegevens worden in elektronische vorm ter beschikking gesteld door open standaarden te gebruiken en kunnen zo gratis of tegen een kleine kost opnieuw gebruikt worden. Het opnieuw gebruiken van gegevens kan verbonden worden aan een licentie die de gebruiksvoorwaarden (zoals de vermelding van de bron en de publicatiedatum) om de rechtszekerheid van de hergebruikers te beschermen zonder de mogelijkheden van het  hergebruik te beperken.

Hoe werkt Easybrussels concreet mee aan het Brusselse beleid rond open data?

De opdrachten van het agentschap voor administratieve vereenvoudiging zijn opgenomen onder de strategische objectieven  van Easybrussels. Ze lichten toe dat het agentschap:

  • de openbare diensten moet ontmoeten om ze warm te maken voor het online beschikbaar stellen van gegevens via open data op de portaalsite en deze site te promoten
  • de verschillende openbare diensten dient te ondersteunen bij het opstellen van een inventaris van de bestaande en toekomstige gegevens die op de portaalsite ter beschikking worden gesteld
  • samen met het CIBG de aanvragen van gebruikers en het beantwoorden van deze aanvragen door de verschillende openbare administraties moet opvolgen.
  • open data dient te promoten op diverse evenementen zoals Open Belgium en hackathons.

Gelijkaardige projecten