32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar projecten

Opleiding voor administraties

Easy Way, het administratief vereenvoudigingsplan 2020-2025 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, past in het digitale transitieproces en wil de complementariteit tussen digitale inclusie en de digitalisering van de administratie bevorderen.

1. Opleidingsmissie van easy.brussels

Het Plan voor administratieve vereenvoudiging 2020-2025 voorziet in zijn opdracht 15 in de uitvoering van een opleidingsstrategie.

De invoering van een open en gebruikersgerichte administratie vereist de integratie en deelname van alle doelgroepen: de burger, de onderneming, de verenigingswereld en de administratief medewerker.

easy.brussels wil deze uitdaging aangaan door een opleidingsstrategie en een digitale integratiedynamiek te ontwikkelen en te implementeren.

In het kader van deze missie biedt easy.brussels opleidings- en sensibiliseringsprogramma’s aan voor gewestelijke en lokale agenten in Brussel. Het doel van deze opleidingen is de digitale vaardigheden van de agenten te versterken en zo een kwaliteitsvolle dienstverlening aan het publiek te garanderen, terwijl de agenten de gebruikers op hun beurt kunnen bijstaan bij het gebruik van digitale administratieve instrumenten.

 

2. Aangeboden opleidingen en inschrijving

2.1. Opleidingen voor lokale en regionale instellingen

easy.brussels biedt opleidingen aan voor lokale en regionale besturen.

Op lokaal niveau hebben easy.brussels en de Ecole Régionale d’Administration Publique (ERAP) hun krachten gebundeld om opleidings- en sensibiliseringsprogramma’s aan te bieden voor lokale ambtenaren in Brussel.

Op regionaal niveau heeft easy.brussels zich georganiseerd met talent.brussels, de instelling die belast is met de openbare dienst van het Brussels Gewest, om een opleidingsprogramma aan te bieden aan de functionarissen van de Brusselse gewestelijke instellingen. easy.brussels biedt dus drie soorten opleidingen aan: interne opleidingen voor de Brusselse gewestelijke openbare dienst, opleidingen georganiseerd via talent.brussels en specifieke opleidingen om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de besturen.

Ontdek hieronder onze lijst met opleidingen. Klik op de naam van elke opleiding om toegang te krijgen tot de pedagogische fiche en meer informatie te verkrijgen.

Als u zich wilt inschrijven voor een van onze opleidingen, kunt u het inschrijvingsformulier invullen door hier te klikken, waarbij u kunt aangeven of u een lokale of regionale overheid bent.

Thematisch Doelstellingen FR/NL
Maak kennis met de verschillende manieren om aan te sluiten bij de virtuele loketten van de federale, regionale of lokale overheidsdiensten. FR/NL
Kom meer te weten over elektronische facturatie, het wettelijk kader ervan, de rol van de administratie en het communicatiemateriaal waarover u beschikt om uw leveranciers te informeren. FR/NL
Het nut, de functionaliteiten en het gebruik van IRISbox, het virtuele loket van de besturen van het Brussels Gewest, begrijpen. FR/NL
Mensen in situaties van digitale ongelijkheid meer bewust maken van en inzicht geven in de wijze waarop zij kunnen worden ondersteund, en de belangrijkste spelers op het gebied van digitale inclusie in kaart brengen. FR/NL
Leer hoe u het Once Only-principe in uw werk kunt toepassen, dat bepaalt dat een administratie een gebruiker niet meer om informatie kan vragen die zij via authentieke bronnen kan verkrijgen. FR/NL

 

2.2. Specifieke opleidingen op aanvraag

Naast de catalogus van lokale en regionale opleidingen biedt easy.brussels ook specifieke opleidingen om tegemoet te komen aan de bijzondere behoeften van overheidsdiensten, met name voor grotere aantallen op te leiden personeelsleden.

Als u een specifieke opleiding wilt plannen voor het personeel van uw instelling, vul dan dit formulier in en geef in punt 5 aan welke opleiding u wilt plannen.

2.3 Interne GOB-opleidingen

easy.brussels biedt een reeks opleidingen aan voor het personeel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Deze opleidingen worden georganiseerd via het interne platform van de GOB en zijn dus niet toegankelijk buiten dit kader.

3. FAQ en contact

Moet ik betalen voor de opleidingen?

De door easy.brussels georganiseerde opleidingen zijn volledig gratis.

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar voor de opleiding waarin ik geïnteresseerd ben. Wanneer kan ik me inschrijven?

U kunt op de hoogte blijven van toekomstige opleidingen en inschrijvingsdata door het formulier in te vullen.

Ik heb nog een vraag.

Als u nog vragen hebt over de opleidingen die easy.brussels organiseert, kunt u ons contacteren op het volgende adres: [email protected]