32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar projecten

Stappencatalogus

Administratieve vereenvoudiging begint bij transparante en voor iedereen toegankelijke informatie. Burgers en ondernemingen hebben nood aan makkelijk vindbare inlichtingen over formaliteiten die ze moeten vervullen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het project van de stappencatalogus biedt gebruikers van de Brusselse overheidsdiensten een centralisering en een samenvatting van de administratieve stappen.

Gebruikers staan centraal

De administratieve stappen zijn ontelbaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hangen samen met het groot aantal overheidsbesturen en -organisaties. Vanuit het standpunt van de gebruiker van de overheidsdiensten is het niet altijd vanzelfsprekend te achterhalen welke dienst bevoegd is voor een bepaalde materie. Burgers en ondernemingen hebben soms moeite met het vinden van de contactgegevens van de bevoegde dienst of weten niet goed aan welke voorwaarden moet worden voldaan bij het vervullen van een formaliteit.

Om deze vaak tijdrovende opzoekingen te vergemakkelijken voor burgers en ondernemingen verbindt Easybrussels zich ertoe de administratieve stappen te vereenvoudigen en de toegang ertoe te verbeteren door ze te centraliseren op een uniek online platform. De gebruiker kan de bevoegde dienst zo zonder veel gedoe terugvinden.

Centraliseren voor meer transparantie

De stappencatalogus die zich sinds 2016 in de projectfase bevindt, wordt uitgewerkt in nauwe samenwerking met de Brusselse besturen. Het is de bedoeling van de catalogus om alle administratieve stappen onder te brengen in één portaal en ze begrijpelijk voor te stellen, maar ook om alle administratieve formulieren te bundelen.

Door alle inlichtingen vlot en duidelijk aan te bieden op een makkelijk bereikbare website zoals het gewestelijke portaal be.brussels (dat momenteel wordt herzien) en door het te koppelen aan de verschillende bestaande besturen en platformen zoals IRISbox, ruimt de stappencatalogus de institutionele complexiteit uit de weg. De catalogus draagt bovendien bij aan de transparantie van de Brusselse organisaties, wat ook het vertrouwen tussen gebruikers en overheidsdiensten versterkt.

Duidelijke structuur en helder taalgebruik

De catalogus stelt besturen ook in staat om hun doelgroepen gezamenlijk te informeren. Voor bepaalde administratieve stappen of dossiers kunnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen immers worden gedeeld.

De hoeveelheid aan administratieve stappen, de bijhorende documenten en de verbindingen tussen instellingen vereisen een duidelijk, doeltreffend en nauwgezet gestructureerd systeem. De administratieve stappen zijn op duidelijke wijze en per thema gerangschikt. Zo worden de burgers en ondernemingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest echt ondersteund bij hun administratieve zoektocht.

De catalogus is niet alleen duidelijk opgebouwd maar de administratieve stappen worden ook beknopt beschreven. Door een heldere taal te hanteren en administratief groeptaal te vermijden zorgt het portaal  dat iedereen de inhoud kan begrijpen en zich zo goed mogelijk kan informeren, zonder tijdverlies.

Gelijkaardige projecten