32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar projecten

Stappencatalogus

Administratieve vereenvoudiging begint bij transparante en voor iedereen toegankelijke informatie. Burgers en ondernemingen hebben nood aan makkelijk vindbare inlichtingen over formaliteiten die ze moeten vervullen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het project van de stappencatalogus biedt gebruikers van de Brusselse overheidsdiensten een centralisering en een samenvatting van de administratieve stappen.

Gebruikers staan centraal

De administratieve stappen zijn legio in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hangen samen met het groot aantal overheidsbesturen en -organisaties. Vanuit het standpunt van de gebruiker van de overheidsdiensten is het niet altijd vanzelfsprekend te achterhalen welke dienst bevoegd is voor een bepaalde materie. Burgers en ondernemingen hebben soms moeite met het vinden van de contactgegevens van de bevoegde dienst of weten niet goed aan welke voorwaarden moet worden voldaan bij het vervullen van een formaliteit.

Om deze vaak tijdrovende opzoekingen te vergemakkelijken voor burgers en ondernemingen verbindt Easybrussels zich ertoe de administratieve stappen te vereenvoudigen en de toegang ertoe te verbeteren door ze te centraliseren op een uniek online platform. De gebruiker kan de bevoegde dienst zo zonder veel poespas terugvinden.

Centraliseren voor meer transparantie

De stappencatalogus die zich sinds 2016 in projectfase bevindt, wordt uitgewerkt in nauwe samenwerking met de Brusselse besturen. Het is de bedoeling van de catalogus om alle administratieve stappen onder te brengen in één portaal en ze begrijpelijk voor te stellen, maar ook om alle administratieve formulieren te bundelen.

Door alle inlichtingen vlot en duidelijk aan te bieden op een makkelijk bereikbare website zoals het gewestelijke portaal be.brussels (dat momenteel wordt herzien) en door het te koppelen aan de verschillende bestaande besturen en platformen zoals IRISbox, ruimt de stappencatalogus de institutionele complexiteit uit de weg. De catalogus draagt bovendien bij aan de transparantie van de Brusselse organisaties, wat ook het vertrouwen tussen gebruikers en overheidsdiensten versterkt.

Duidelijke structuur en helder taalgebruik

De catalogus stelt besturen ook in staat om hun doelgroepen gezamenlijk te informeren. Voor bepaalde administratieve stappen of dossiers kunnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen immers worden gedeeld.

De hoeveelheid aan administratieve stappen, de bijhorende documenten en de verbindingen tussen instellingen vereisen een duidelijk, doeltreffend en nauwgezet gestructureerd systeem. De administratieve stappen zijn op duidelijke wijze en per thema gerangschikt. Zo worden de burgers en ondernemingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest echt ondersteund bij hun administratieve zoektocht.

De catalogus is niet alleen duidelijk opgebouwd maar de administratieve stappen worden ook beknopt beschreven. Door een heldere taal te hanteren en administratief jargon te vermijden zorgt het portaal  dat iedereen de inhoud kan begrijpen en zich zo goed mogelijk kan informeren, zonder tijdverlies.

Single Digital Gateway (SDG)

 

De Single Digital Gateway is een Europees project waarbij één digitaal portaal wordt opgezet dat toegang biedt tot informatie, procedures, ondersteuning en probleemoplossende diensten.

Meer informatie over de SDG in video:

Via de gemeenschappelijke gebruikersinterface “Your Europe”  zal dit portaal gemakkelijk toegankelijk zijn voor Europese burgers en bedrijven:

 • aan de meest gevraagde nationale en regionale informatie;
 • aan administratieve procedures en diensten.

Uiteindelijk zal de “Single Digital Gateway” Europese burgers en bedrijven in staat stellen om administratieve procedures in elk land van de Europese Unie rechtstreeks online uit te voeren.

Concreet betekent dit dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest achter de interface “Uw Europa” voor burgers en bedrijven één enkele digitale portaalsite (SDG) zal ontwikkelen, die deze informatie in alle nationale talen en in het Engels zal samenbrengen.

Daartoe zijn verschillende coördinatoren aangesteld:

 • een algemeen coördinator, Alexander HOF (easy.brussels);
 • een IT-coördinator, François DU MORTIER (CIBG);
 • Er moet nog een communicatiecoördinator worden aangesteld.

Wat de planning betreft, moet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 • tegen 12/12/2020:
  • informatie bieden over de rechten, plichten en regels die van toepassing zijn op Europese burgers en bedrijven;
  • bijstand en probleemoplossende diensten te verlenen.
 • tegen 12/12/2023:
  • de mogelijkheid bieden om bepaalde procedures online uit te voeren.