32px_Search Created with Sketch.

PARKING.BRUSSELS

In 2018 bleef parking.brussels zich inzetten voor administratieve vereenvoudiging in Brussel. Deze werkwijze ligt parking.brussels nauw aan het hart aangezien deze lid is van het sturingscomité van Easybrussels.

PARKEERKAARTEN

parking.brussels heeft de procedure voor het aanvragen van een parkeerkaart vereenvoudigd. Alleen bij zijn eerste aanvraag moet de gebruiker een formulier invullen. Als zijn parkeerkaart is verstreken, kan de gebruiker de geldigheidsduur ervan verlengen door middel van een eenvoudige betaling, zonder dat hij zich tot een loket moet wenden om opnieuw alle persoonsgegevens op te geven, zoals lang het geval is geweest. Deze procedure is sterk vereenvoudigd door het feit dat de meeste parkeerkaarten die door parking.brussels worden afgegeven voortaan virtueel zijn.

parking.brussels heeft bovendien in samenwerking met het CIGB en Fidus de IRISbox-interface ontwikkeld om het bestellen van parkeerkaarten mogelijk te maken. De relevante gegevens uit het Rijksregister en die van de DIV worden automatisch in het formulier opgenomen. Deze oplossing is beschikbaar voor de gemeenten die hun parkeerbeheer aan parking.brussels hebben toevertrouwd. Anderzijds is er een directe interactie tussen IRISbox en de software voor het beheer van de parkeerkaarten in ontwikkeling om de aanmaak van parkeerkaarten verder te versoepelen. Tot slot zullen IRISbox en de software van parking.brussels in het kader van het project tot sectorindeling de parkeerkaarthouders een interactieve plattegrond geven van de sectoren waar ze mogen parkeren. Deze nieuwe functie heeft momenteel alleen betrekking op de gemeenten Jette en Ganshoren.

HET PARKEEROBSERVATORIUM

Dit observatorium voert terreinonderzoek uit om alle parkeergegevens te verzamelen. Het doel is om alle gebruikers – zowel professionelen als burgers – gemakkelijk betrouwbare en actuele informatie te kunnen verstrekken over de parkeersituatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. parking.brussels heeft hiervoor een web map-applicatie ontwikkeld.

Brussel is een stap dichter bij de Smart City gekomen dankzij Bipass.

EEN APPLICATIE OM TE BETALEN VOOR HET PARKEREN IN HET BRUSSELS GEWEST

Sinds 2014 werkt parking.brussels aan de harmonisering en vereenvoudiging van het parkeren in Brussel. De invoering van BIPaSS (Brussels Initiative for Parking SolutionS) is een nieuwe stap in het streven om Brussel tot een Smart City om te bouwen. Dit parkeerplatform, waarin de 19 gemeenten bijeengebracht zijn, stelt automobilisten in staat om het parkeren in het Brussels Gewest met een betaalapplicatie naar keuze te regelen. De gemeenten Anderlecht, Molenbeek, Jette en Evere bieden dit platform reeds aan. Sinds eind 2018 hebben ook andere gemeenten zich aangesloten.

INTEGRATIE VAN FINANCIEEL BEHEER IN SAP

Met de beslissing in december 2017 om voor zijn financiële beheer naar SAP over te stappen, gaf parking.brussels zijn wens aan om zich aan te sluiten bij de gewestelijke norm om zijn administratieve processen te vereenvoudigen. Het agentschap wijst er echter op dat zorgvuldig moet worden onderzocht of het mogelijk is gegevens inzake parkeeropbrengsten op te nemen. Het agentschap beschikt immers over gespecialiseerde software, gericht op parkeerbeheer voor de afgifte van parkeerkaarten en de inning van parkeertickets.

DE ANTENNES VAN PARKING.BRUSSELS

De antennes van parking.brussels verwelkomen de Brusselaars, ongeacht hun woonplaats, om de aanvraagprocedure voor een parkeerkaart te vergemakkelijken.

Anderzijds zorgt parking.brussels ervoor dat zijn antennes voor iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn en dat hun exploitatiekosten worden geoptimaliseerd. Daarom probeert parking.brussels het verkrijgen van parkeerkaarten en het online betalen van de kosten te vereenvoudigen om de (over)belasting van zijn antennes te verhelpen.

EEN APPLICATIE VOOR FIETSBOXEN

parking.brussels heeft een applicatie ontwikkeld voor het beheer van de toekenning van plaatsen in fietsboxen. De applicatie stelt het agentschap in staat vraag en aanbod te analyseren en op die manier te investeren in de boxen van de 15 gemeenten die zich bij het project hebben aangesloten. Het is een prioritair project in het gewestelijk parkeerbeleid en maakt deel uit van de wens om de infrastructuur van de verschillende vervoerwijzen weer in evenwicht te brengen. Het parkeervraagstuk belangt immers niet alleen privéwagens aan.

EEN VOORBEELD VAN EEN PARKEERREGLEMENT

In samenwerking met Brussel Mobiliteit, Brulocalis en het kabinet van de Brusselse Minister van Mobiliteit, Pascal Smet, heeft parking.brussels in 2017 een voorbeeld van een parkeerreglement opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 juli 2013 (gewijzigd in 2016) betreffende de parkeerzones en parkeerkaarten voor de Brusselse gemeenten. Dit voorbeeld van reglement kan worden gewijzigd door het opnemen van wijzigingen of nieuwe bepalingen met betrekking tot het parkeren.

PARKEERKAARTEN MET GEWESTELIJKE GELDIGHEID

Deze parkeerkaarten maken het leven voor operatoren van autodelen, artsen en gemeentebesturen gemakkelijker. Het eerste doel was om het werk in verband met het centraliseren van deze parkeerkaartaanvragen verder te zetten. De betrokken burgers en/of vennootschappen moeten zich enkel tot parking.brussels wenden en niet bij elke gemeente een afzonderlijke aanvraag indienen. De tweede doelstelling was het aanbieden van een oplossing aan de gemeenten met betrekking tot de bepalingen van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan, aangezien niet alle gemeenten uitgerust zijn voor de afgifte van een dergelijke kaart of de geldigheid ervan in heel Brussel kunnen garanderen. In 2018 bestelde Sibelga parkeerkaarten voor haar volledige vloot en toonde zich bereid om het gebruik van haar voertuigen in overeenstemming te brengen met de gewestelijke parkeervoorschriften.

EEN AANBESTEDING VOOR HET GEBRUIK VAN DE SCAN-CAR

In 2018 schreef parking.brussels een overheidsopdracht uit voor het gebruik van scan-cars op het grondgebied van de gemeenten die het parkeerbeheer aan hem hebben gedelegeerd. Het gebruik van de scan-car vergemakkelijkt het werk van de stewards op de openbare weg, verhoogt het controleniveau en daarmee de naleving van de parkeervoorschriften, terwijl tegelijkertijd een hoge controlekwaliteit (beperkt foutenrisico) wordt gegarandeerd.

NIEUW IN 2018

  • Toestemming om zich te verplaatsen binnen beperkte gebieden kan via IRISbox worden aangevraagd.
  • Er werd een interactieve webplattegrond
    van het parkeren in Brussel ontwikkeld.
  • Er zijn voortaan vier antennes in het hele Brussels Gewest: in Anderlecht,
    Sint-Jans-Molenbeek, Vorst en Jette.
  • Aan De Brouckère en de Beurs worden twee bewaakte fietsenstallingen met een totale capaciteit van 800 plaatsen aangelegd.
  • Een gloednieuwe website staat online.
  • Parkeerautomaten stellen gebruikers in staat om te betalen via een mobiele applicatie en parking.brussels om de scan-car te gebruiken

Delen op:

Blijf het jaarverslag 2018 ontdekken