32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Openbudgets.brussels is verrijkt!

Publicatie op 06.07.2021

We hebben nu 18 overheidsorganisaties op het openbudgets.brussels platform!

Actiris en Bruxelles Formation hebben hun gegevens toegevoegd betreffende de bedragen die zijn vastgelegd in het kader van overheidsopdrachten, alsook die betreffende de subsidies die door de twee administraties zijn betaald, voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

  • Actiris? Voor het jaar 2020 heeft Actiris meer dan 500 overheidsopdrachten en meer dan 300 subsidies toegekend.
  • Bruxelles Formation? De instelling heeft voor 2020 bijna 600 overheidsopdrachten en ongeveer 100 subsidies aanbesteed.

Ontdek de uitgegeven bedragen en de begunstigde bedrijven en verenigingen op openbudgets.brussels.

 

Via Openbudgets.brussels kunt u gegevens raadplegen en hergebruiken over de bedragen die zijn toegekend in het kader van overheidsopdrachten en subsidies van de Brusselse administraties.

Voor een meer globaal overzicht van de ontvangsten en uitgaven van de gewestelijke begroting, ga naar budget.brussels.