32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Nieuwe opleiding aangeboden voor het lokale overheidspersonneel

Publicatie op 07.07.2022

Een belangrijke uitdaging van de digitalisering is de gebruikers te informeren over de digitale tools waarover zij in het kader van hun administratieve handelingen kunnen beschikken, en hen zo nodig te ondersteunen.

Het Brussels agentschap voor administratieve vereenvoudiging easy.brussels en de gewestelijke school voor openbaar bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest GSOB bieden, in samenwerking met Brulocalis en de Federatie van de OCMW’s, het lokale overheidspersoneel een aantal opleidingen aan over de digitalisering van de openbare diensten.

Er wordt nu een nieuwe opleiding aangeboden: voorkomen en bestrijden van digitale ongelijkheden in de context van de digitalisering van de overheidsdiensten

Doelstellingen en praktische modaliteiten

De opleiding wil vooral sensibiliseren, bewustmaken, mensen helpen die zich in een situatie van digitale ongelijkheid bevinden en de hoofdrolspelers op het gebied van digitale inclusie in kaart brengen.

De sessies vinden fysiek plaats tussen september en december 2022 in groepen van maximaal 15 mensen.

Alle info over de opleiding vindt u op de site van de GSOB.

Doelgroep

Deze cursussen zijn in de eerste plaats bedoeld voor de baliemedewerkers van lokale besturen en OCMW’s, maar staan ook open voor al wie interesse heeft.

Andere opleidingen

Alle opleidingen maken deel uit van de uitvoering van Easy Way, het gewestelijk plan voor administratieve vereenvoudiging, dat de betrekkingen tussen burgers, verenigingen en bedrijven en de overheid wil vereenvoudigen. Het maakt deel uit van de digitalisering die sinds de gezondheidscrisis en het coronavirus in een stroomversnelling is geraakt, en wil digitale inclusie en een digitale overheid met elkaar laten samengaan.

OPLEIDINGEN

NIEUWE OPLEIDING WACHT NIET LANGER

Nog maar één sessie in 2022

WACHT NIET LANGER

Nog maar één sessie in 2022

DIGITALE ONGELIJKHEDEN IN DE CONTEXT VAN DE DIGITALISERING VAN DE OVERHEIDSDIENSTEN IRISBOX

De opleiding over IRISbox, het virtuele loket van de administraties van het Brussels Gewest, geeft meer inzicht in zijn nut, zijn functionaliteiten en zijn gebruik

AUTHENTICATIEMODI

De opleiding rond authenticatiemodi maakt de deelnemers vertrouwd met de verschillende manieren om in te loggen op de virtuele loketten van de federale, gewestelijke of lokale overheidsadministraties