32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Lokaal en regionaal personeel opgeleid in e-overheid

Publicatie op 19.09.2022

De eerstelijnsambtenaren opleiden en begeleiden in het kader van de online overheid, dat is het doel van uitdaging 5 van het door easy.brussels aangestuurde Easy Way.

 

De ambtenaren van de gewestelijke overheidsinstellingen en plaatselijke besturen kunnen voortaan kennis vergaren rond drie thema’s, die beschikbaar zijn via de opleidingscatalogus van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) en Talent.brussels:

  • de virtuele loketten van overheidsdiensten;
  • de authenticatiemethodes voor de virtuele loketten van overheidsdiensten;
  • de begeleiding van gebruikers die met de digitale breuk worden geconfronteerd, aan de hand van praktische gevallen.

Welke zijn de doelstellingen?

  • De gebruiker een kwalitatieve dienstverlening bieden
  • De personeelsleden van de nodige tools voorzien, opdat de gebruikers aangepaste informatie ontvangen
  • Zich bewust zijn van de digitale breuk en de evolutie van de digitalisering
  • De virtuele loketten begrijpen en gebruiken
  • De authenticatiemethodes begrijpen en gebruiken
  • De digitale vaardigheden van de personeelsleden versterken

Voor wie zijn deze opleidingen bedoeld?

De opleidingen zijn in de eerste plaats bedoeld voor de gewestelijke ambtenaren en de ambtenaren bij de plaatselijke besturen van de eerste lijn.

Data van de opleidingen

Opleidingen Data

 

Schrijf je in voor de gewestelijke opleidingen : [email protected]  Schrijf je in voor de plaatselijke besturen opleidingen 

       

Ontdek hoe easy.brussels de administraties bij hun projecten op het vlak van digitale transformatie en administratieve vereenvoudiging begeleidt: Easy-Way-2020-2025-NL.pdf.

Dit plan maakt deel uit van het proces inzake digitale transitie dat sinds de gezondheidscrisis in een stroomversnelling is geraakt en dat erop gericht is de complementariteit tussen de digitale inclusie en de digitalisering van de overheid te bevorderen.