32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Jaarverslag 2019, op weg naar nieuwe digitale uitdagingen!

Publicatie op 04.11.2020

Het jaarverslag 2019 van easy.brussels is beschikbaar!

Het vergemakkelijken van administratieve procedures voor burgers en bedrijven is een van de uitdagingen die easy.brussels elke dag weer aangaat. Ontdek hieronder onze 9 vlaggenschipprojecten in termen van administratieve vereenvoudiging

1 Het Once Only principe

Dankzij de ‘Once Only’-verordening hoeven de Brusselaars hun informatie maar één keer naar de autoriteiten te sturen in het kader van hun procedures. Dit is een stap voorwaarts in het vereenvoudigen van de contacten tussen de administratie en de burgers.

2 Better Regulation

Betere regelgeving betekent minder administratieve lasten voor bedrijven, burgers en overheden. Dit zal de administratieve procedures voor de Brusselse overheidsdiensten vergemakkelijken.

3 Open data

easy.brussels, in samenwerking met het CIBG en het DTO, wil de toegang tot openbare gegevens voor een zo groot mogelijk aantal mensen bevorderen. In 2019 was er een toename van het aantal bezoeken aan het portaal datastore.brussels.

4 Virtuele loketten

Virtuele loketten, digitale brievenbussen, vormen de kern van de administratieve vereenvoudiging. Zowel de eBox als de IRISbox hebben een recordjaar achter de rug!

5 Digitale inclusie

Alle burgers moeten zonder uitzondering toegang hebben tot e-overheidsdiensten. De strijd tegen de digitale kloof in het Brussels Gewest maakt ook deel uit van de verbintenissen van easy.brussels.

6 Elektronische facturatie

Het verplicht stellen van elektronische facturatie bij overheidsopdrachten is het voorstel van easy.brussels voor 2020. De voordelen zijn talrijk!

7 De stappencatalogus

De stappencatalogus  maakt deel uit van de algemene digitale strategie van het Brussels Gewest. Burgers zullen binnenkort online toegang hebben tot administratieve procedures of diensten via één digitaal portaal.

8 Online overheidsopdrachten

De ontvangst van elektronische offertes via het e-Procurement platform zal in 2020 voor alle Brusselse administraties een verplichting zijn. easy.brussels heeft acties opgezet om deze te ondersteunen.

9 Plaatselijke besturen

De plaatselijke besturen – gemeenten, OCMW’s, politiezones, enz. – vervullen vele taken met betrekking tot de burgers. Brussel Plaatselijke besturen en Brulocalis werken samen met easy.brussels om de digitale uitdaging aan te gaan.

 

Bekijk het jaarverslag, in een online versie of in pdf-formaat hieronder.