32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Het jaarverslag 2018 is beschikbaar

Publicatie op 20.05.2019

Op 21 mei 2019 publiceert Easybrussels zijn jaarverslag over administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit verslag bevat een samenvatting van de vooruitgang die we hebben geboekt sinds de uitvoering van het vereenvoudigingsplan 2015-2020 van start ging en het benadrukt vooral de verwezenlijkingen in 2018. Het was een bijzonder vereenvoudigend jaar!

Lees het verslag hier.

Hieronder enkele van onze acties uit 2018, die in het verslag uitvoerig aan bod komen:

  • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanvaardt voortaan elektronische facturen in het kader van overheidsopdrachten en sluit zich zo aan bij de Europese richtlijn ter zake. Da’s makkelijker voor iedereen en zo verbruiken we minder papier.
  • We hebben het Once Only-principe ingevoerd. De communicatie tussen de besturen zal verbeteren zodat burgers en ondernemingen hun gegevens slechts één keer aan de overheid moeten bezorgen.
  • In samenwerking met het nieuwe Digital Transformation Office bevorderden we het gebruik van Open Data in de besturen, zodat gegevens vlotter kunnen worden gedeeld. Burgers en ondernemingen krijgen zo een beter en accurater beeld van hun gewest.
  • De dematerialisatie van de procedures gaat z’n gang, voornamelijk via eBox, een digitale brievenbus waar de burger allerlei officiële documenten in kan ontvangen. Tegelijk zetten we in op digitale inclusie, want we willen dat niemand wegens deze ontwikkelingen in de kou blijft staan.
  • We werken verder aan ons portaal dat alle administratieve stappen bundelt, met de bedoeling om in 2019 online te gaan.
  • Een reeks Brusselse besturen hebben concrete inspanningen geleverd om hun procedures te vereenvoudigen.
  • De vooruitgang m.b.t. de processen van administratieve vereenvoudiging werd gemonitord. De Brusselse bevolking werd ook naar haar mening gevraagd.

Maar dat is lang niet alles. Het verslag sluit af met een reeks aanbevelingen voor het toekomstige plan voor administratieve vereenvoudiging 2020-2025.