32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Het jaarverslag 2017 is beschikbaar

Publicatie op 21.08.2018

Easybrussels, het agentschap voor administratieve vereenvoudiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest publiceert haar jaarverslag van 2017. De gelegenheid bij uitstek om de acties te ontdekken die door de administraties en gewestelijke instellingen tijdens het afgelopen jaar zijn ontwikkeld om de doelstellingen van het plan voor administratieve vereenvoudiging 2015-2020 uit te voeren.

Het jaarverslag van 2017 licht de grote werven van administratieve vereenvoudiging toe die gemeenschappelijk zijn voor alle besturen, zoals open data, het virtueel loket, de digitale inclusie, de elektronische factuur, online overheidsopdrachten, de stappencatalogus, enz.

Het verslag licht verder specifieke acties van vereenvoudiging toe die in de loop van het jaar tot stand zijn gebracht door bepaalde partners van het agentschap. Als slot, formuleert Easybrussels ook aanbevelingen op basis van de ervaringen en vaststellingen in 2017.

Lees het rapport.

Easybrussels bedankt de administraties die actief deelnemen aan onze projecten, evenals al diegenen die betrokken zijn bij administratieve vereenvoudiging, ons verrijken met hun ervaring of hun wens om de nodige veranderingen te begeleiden en zo tegemoetkomen aan de behoeftes van de burgers.