32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Seminarie Once Only

Publicatie op 13.12.2018

In samenwerking met partners van de federale overheid en van het Waalse en Vlaamse Gewest, heeft Easybrussels dit jaar haar seminarie gericht op het thema van de authentieke bronnen en het Once Only-principe. Op donderdag 6 december heeft het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging zo het belang van de unieke gegevensinzameling om het bestuur te vereenvoudigen aan de gewestelijke medewerkers voorgesteld.

 Als gewestelijk agentschap voor administratieve vereenvoudiging, heeft Easybrussels als missie de Brusselse ambtenaren te informeren over en gevoelig te maken voor projecten van administratieve vereenvoudiging. Omdat de Brusselaars vragende partij zijn om de communicatie tussen de besturen te versterken zoals vermeld tijdens de Easy Lab 2 op 22 november, onder andere wat het delen van data betreft, was het voor Easybrussels dan ook vanzelfsprekend om de gewestelijke agenten meer info te bieden over de authentieke bronnen en het principe van Once Only, mede dankzij de gevarieerde benaderingen van deze onderwerpen door de aanwezige sprekers:

  • Xavier Lepoivre, Kabinetschef van de Staatssecretaris bevoegd voor administratieve vereenvoudiging, Fadila Laanan, benadrukte het belang van een vlotte circulatie van informatie binnen de Brusselse besturen samen met het behoud van aandacht voor digitale inclusie en een openbare dienstverlening in nauw contact met de burger.
  • Cathy Marcus, Regeringsafgevaardigde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Directrice van Easybrussels, beklemtoonde de belangstelling van de burgers voor meer maatregelen in de richting van een vereenvoudiging van de administratieve stappen. Daarom heeft Easybrussels, aansluitend op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober de nieuwe gemeentecolleges aangeraden schepenambten voor administratieve vereenvoudiging tot stand te brengen.
  • Martine Trznadel, Beleidsmedewerker van de federale Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV), gaf een presentatie waarin ze onder meer de hoofddoelen van Once Only (administratieve vereenvoudiging, toename van efficiëntie van de overheden en fraudebestrijding), het Europese kader en het controleren van de conformiteit van de data toelichtte.
  • Thibault Duvillier, Adjunct-administrateur-generaal van de Kruispuntenbank voor Sociale Zekerheid (KSZ), verklaarde dat het principe van de unieke gegevensinzameling en de projecten van administratieve vereenvoudiging voor de KSZ gericht moeten zijn op een goede Return On Investment en het opzoeken van efficiëntie. Hierbij moet er volgens hem op worden toegezien dat de levencyclus van de burger of de professional gerespecteerd wordt, zonder de complexiteit van de instellingen op te leggen.
  • Thomas Dufrasne, Projectleider van de Banque Carrefour d’Echange de Données (BCED) van het Waalse Gewest, stelde BCED-WI (webinterface) voor, de tool dat ontwikkeld werd door de BCED in het kader van authentieke bronnen. Hij detailleerde er de voordelen van met betrekking tot veiligheid en financiële opbrengsten.
  • Sam Verhoeve, vereenvoudiger bij De Lijn, toonde aan dat vereenvoudiging van online aankoopprocedures van een abonnement en automatisatie van processen in die context voor een afname van het fileprobleem aan de loketten van het bedrijf van openbaar vervoer heeft gezorgd.
  • François Du Mortier, Manager Customer Solutions bij het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en Brahim Ammar Khodja, Projectleider bij Easybrussels, hebben tot slot toegelicht hoe de dienstenintegrator Fidus werkt en meer details geboden over het project van de ordonnantie over Once Only om het beschikbaar stellen van gegevens tussen besturen verplicht te maken.

Easybrussels bedankt zowel de sprekers voor het delen van hun kennis als de deelnemers voor hun interesse en inzet om de authentieke bronnen toe te passen.

[envira-gallery id=”6049″]