32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Het jaarverslag 2021 van easy.brussels is nu beschikbaar

Publicatie op 26.10.2022

Samenwerkingen, nieuwe projecten, de ontwikkeling van tools, verbeterde processen, … Dit jaarverslag belicht alle initiatieven die sinds de publicatie van het Easy Way-plan 2020-2025 worden gedragen door easy.brussels, maar ook door de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun partners.

2021 bracht verschillende uitdagingen met zich mee. Dankzij tal van initiatieven was er een evolutie merkbaar op het vlak van de digitalisering van de diensten. De uitrol van Fidus Online bijvoorbeeld, met ruim 26 miljoen transacties, of het Once Only-principe voor het uniek gebruik van gegevens, waarmee de administratieve stappen vereenvoudigd kunnen worden en er tegelijk een betere synergie ontstaat tussen de verschillende diensten.

In dit verslag van 2021 leest u ook hoe de crisis de institutionele agenda bepaalde, met prioritisering van nieuwe projecten, met als doel om in te spelen op de realiteit in the field. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing Local Registration Authority en de verdeling van zo’n 100.000 digitale sleutels aan burgers zonder het vereiste identificatiemiddel, die zo hun Covid Safe Ticket konden aanvragen.

Ten slotte vindt u ook een overzicht van de verschillende initiatieven die bijdroegen tot betere governance, tot de implementering van een betrouwbare vereenvoudigingsmethodologie, of tot de bewustmaking van het personeel over de digitale kloof.