32px_Search Created with Sketch.

Een fiche toewijzen aan een andere gebruiker

Het doel is om een fiche toe te wijzen aan een andere gebruiker, zodat de fiche niet geblokkeerd wordt als de huidige eigenaar van de fiche daartoe verhinderd is. De fiche moet in bepaalde omstandigheden worden toegewezen aan of overgenomen worden door een andere gebruiker, om verder behandeld te kunnen worden en op de juiste websites gepubliceerd te kunnen worden.

IN WELKE STAP VAN HET PROCES KAN EEN FICHE AAN EEN ANDERE GEBRUIKER WORDEN TOEGEWEZEN?

Een fiche kan op elk moment vóór de publicatie aan een andere gebruiker worden toegewezen. Er gelden voorwaarden voor de machtigingen, afhankelijk van de rol van de gebruikers.

MACHTIGINGEN

Wie is gemachtigd om een fiche aan een andere gebruiker van dezelfde organisatie toe te wijzen? De opsteller, de revisor en de plaatselijke administrator mogen een fiche aan een andere gebruiker binnen dezelfde organisatie toewijzen, volgens de voorwaarden in de tabel ‘Regels voor toewijzing’.

VOORWAARDEN

 • De fiche bestaat al.
 • Ze wordt toegewezen aan een andere gebruiker als ze geblokkeerd is of als de huidige eigenaar de behandeling niet kan afwerken.
 • Een fiche kan enkel toegewezen worden aan een gebruiker die al geregistreerd is in het BAS-systeem en rechten heeft binnen dezelfde organisatie of workspace.
 • Een fiche toewijzen kan enkel in functie van de rol van diegene die de fiche wil toewijzen en de status van de fiche, volgens de voorwaarden in onderstaande tabel.

Regels voor de toewijzing

DE NAVIGATIE

Hoe navigeren om een fiche aan een andere gebruiker toe te wijzen?

 1. Kies je organisatie en/of workspace in de navigatiebalk.
 2. Klik op het icoon BAS. De pagina van het dashboard verschijnt op het scherm.

 

Voorbeeld: Een fiche in de tegel ‘Goed te keuren’. Een plaatselijke administrator wil die overdragen aan een andere gebruiker van zijn organisatie. Scenario “toewijzen aan een andere gebruiker”

 1. Klik op de tegel ‘Goed te keuren’.
 2. Kies de knop ‘De fiche aan een collega toewijzen’ en klik daarop  om de fiche aan te passen. Er verschijnt nu een selectievenster om de fiche toe te wijzen.
 3. Je hebt nu twee keuzes:
 • Toewijzen aan uzelf: klik op de knop ‘A moi’ (‘Aan mijzelf’).
 • Aan een andere gebruiker: klik op de knop ‘A l’utilisateur’ (‘Aan gebruiker’), kies dan de naam van de nieuwe gebruiker in het scrollmenu, en klik op de knop ‘Toewijzen’.

 

Er verschijnt een bevestigingsbericht op de navigatiebalk:

 

 

De fiche belandt dan bij de nieuwe eigenaar. In het dashboard behoudt de fiche haar status en blijft ze in de tegel staan. Ze kan nu door de nieuwe eigenaar behandeld worden.

 

 

Scenario “toewijzing aan een andere gebruiker annuleren” Als je de affiche niet langer aan een andere persoon wil toewijzen, klik dan op ‘Annuleren’.