32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Informatiesessie aan de gewestelijke ambtenaren

Publicatie op 28.09.2018

Op 20 september 2018, heeft Easybrussels een informatiesessie georganiseerd: een eerste Easy Lunch.

Het evenement dat zich op het middaguur afspeelde,  had als doel de gewestelijke ambtenaren die nog geen contact hebben gehad met het agentschap, kennis te laten maken met de missies van Easybrussels en te laten ontdekken hoe het Brussels Gewest te werk gaat om haar administratieve procedures te vereenvoudigen voor de burgers en ondernemingen in Brussel.

Sébastien Dutry, vertegenwoordiger van de Secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst,  Christian Lamouline, heeft de deelnemers verwelkomd waarbij hij hen erop wees dat de administratieve procedures dienen te evolueren om beter aan de huidige behoeftes en verwachtingen te voldoen van de burgers. Hij benadrukte dat de missie van vereenvoudiging alle gewestelijke agenten aangaat en dat het deel uitmaakt van de rol en de verantwoordelijkheid van alle Brusselse ambtenaren hieraan bij te dragen door synergiën, dynamisme, zin tot evolutie en aanpassing aan de wijzigingen die in de maatschappij plaatsvinden.

Cathy Marcus, Regeringsafgevaardigde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Directrice van Easybrussels, heeft het agentschap Easybrussels en haar samenwerking met de talrijke gewestelijke en plaatselijke instellingen in Brussel voorgesteld in het kader van de uitvoering van projecten van administratieve vereenvoudiging.

Natascha Mertens, van de Digital Transformation Office van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heeft een toelichting geboden over de manier waarop deze  nieuwe dienst de administratie begeleid en de nadruk gelegd op de behoeftes en verwachtingen van de gebruikers.

Sophie Berthelon, Eerste attachée van Easybrussels, bracht de deelnemers bijkomende inlichtingen over het jaarverslag van 2017 van het agentschap en over het Plan voor administratieve vereenvoudiging 2015-2020 die het werkkader van Easybrussels vastlegt.

Tot slot heeft, Chloé Van Driessche, communicatieverantwoordelijke van Easybrussels, enkele van de  10 vuistregels die door het agentschap zijn ontwikkeld met als doel de gewestelijke besturen en hun medewerkers in al hun diverse beroepen  te begeleiden in processen van administratieve vereenvoudiging om hen toe te laten zich geleidelijk aan de methodes en tools eigen te maken.

Easybrussels bedankt alle deelnemers voor hun aanwezigheid en interesse.