32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Eerste EASY LAB: een kort overzicht

Publicatie op 18.05.2018

 

Op 8 mei 2018 heeft Easybrussels de leden van het stuurcomité van het Gewestelijk plan voor administratieve vereenvoudiging verwelkomd op haar eerste Easy Lab, een buitengewoon sturingscomité om in een constructieve en participatieve sfeer de eerste bouwstenen te leggen voor het plan 2020-2025.

 

Bij deze gelegenheid heeft

  • Bianca Debaets, Staatssecretaris voor Digitalisering ,de deelnemers verwelkomd en ze gefeliciteerd voor hun interesse in de Smart City van morgen.
  • Hervé Verloes, videojournalist, een presentatie gegeven over de “millenials” en hun verhouding tot informatie. Hij benadrukte hierbij dat er nood is dat de openbare diensten hun methodes en communicatie laten evolueren om zich aan de huidige realiteit van de burgers aan te passen.
  • Cathy Marcus, afgevaardigde bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en directrice van Easybrussels de nood aan een dergelijk aanpassingsvermogen bevestigd en onderlijnd dat dit investeringen vraagt in de overheidsdienst en dat er moet worden toegezien op een brede en inclusieve opleiding van het personeel.
  • Chloé Van Driessche, communicatieverantwoordelijke van Easybrussels, voorgesteld dat de openbare diensten een technologische monitoring voeren om steeds op de hoogte te blijven van de technologische vooruitgang en dat deze ambassadeurs en promotors worden van deze nieuwe tools.

Naast deze presentaties heeft het team van Easybrussels de deelnemers uitgenodigd hun meningen, ervaringen en verwachtingen ten aanzien van verschillende thema’s te delen. Deze thema’s waren uiteraard gericht op de kern van de activiteiten van het agentschap: administratieve vereenvoudiging en de verbetering van de administratie ten dienste van de burgers en ondernemingen.

Dankzij het enthousiasme van de deelnemers, konden verschillende hoofdpunten aan bod komen:

  • de burgers dienen steeds centraal te staan in de overwegingen van de overheidsdiensten. Deze moeten een moderne en efficiënte service aanbieden.
  • digitalisering is een krachtig instrument dat de contacten met de administratie aanzienlijk kan vereenvoudigen. Het is noodzakelijk dat zowel de overheidsdiensten als de burgers worden gestimuleerd om er gebruik van te maken.
  • de digitale kloof blijft echter een gegeven waar rekening mee moet worden gehouden : het is cruciaal dat een kwalitatieve dienstverlening steeds gegarandeerd blijft voor de burgers die geen toegang hebben tot internet. Hierbij moet werk worden gemaakt van het democratiseren en openstellen van de toegang tot internet.
  • Vereenvoudiging heeft enkel zin indien deze de verbetering van het leven van de burgers als doel heeft. Overmatige of contraproductieve vereenvoudigingen toepassen dient vermeden te worden.

Easybrussels bedankt de deelnemers voor hun bijdrages en engagement ten dienste van de burgers.

De volledige notulen van de ochtend werden overgemaakt aan de leden van het stuurcomité.
Heb je vragen over deze eerste Easy Lab ? Easybrussels staat uiteraard klaar om je vragen te beantwoorden!

Het volgende sturingscomité zal doorgaan op 19 juni 2018.  Noteer deze datum dus alvast in je agenda. Zoals gewoonlijk zal de officiële uitnodiging per mail naar de leden van het stuurcomité worden opgestuurd.