32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Easy Lab 2: een kort overzicht

Publicatie op 23.11.2018

Op donderdag 22 november 2018, hield Easybrussels de tweede editie van het ideeënlaboratorium met het oog op het nieuwe plan voor administratieve vereenvoudiging 2020-2025. Het agentschap voor administratieve vereenvoudiging stelde er aan de leden van haar sturingscomité de resultaten voor van een burgerpeiling die door het peilingbureau Dedicated werd gevoerd.

Deze burgerpeiling, die voortging op het eerste Easy Lab van 8 mei 2018, had als doel de tevredenheid van de Brusselaars te meten ten aanzien van de gewestelijke instellingen. De klemtoon hierbij lag op de digitalisering en vereenvoudiging van administratieve procedures.

Verschillende sprekers kwam aan bod:

  • Xavier Lepoivre, Kabinetschef van de Staatssecretaris bevoegd voor administratieve vereenvoudiging, Fadila Laanan, bedankte de leden van het stuurcomité voor hun engagement wat administratieve vereenvoudiging betreft en het werk dat sinds de opstart van Easybrussels in 2015 is gevoerd.
  • Cathy Marcus, Regeringsafgevaardigde en Directrice van Easybrussels, benadrukte het breed netwerk dat het agentschap met de tijd heeft ontwikkeld samen met de gewestelijke en lokale instellingen. Deze laten haar toe aan talrijke uitwisselingen deel te nemen en acties en projecten uit te voeren die vereenvoudiging voor de burgers nastreven. Dit netwerk moet nu bijdragen aan de totstandkoming van het volgende plan voor vereenvoudiging 2020-2025.
  • Marc Dumoulin, Directeur van Dedicated, stelde de resultaten voor van de peiling die gevoerd werd bij de Brusselse burgers. Dit gedetailleerd onderzoek wijst aan dat de burgers hun besturen globaal waarderen en dat ze klaar zijn voor de digitalisering. Ze vragen echter een sterkere coördinatie tussen de verschillende instellingen opdat informatie beter zou doorstromen.

Na deze toelichtingen, kregen de deelnemers de gelegenheid hun vragen en opmerkingen op de peiling te formuleren. Hierna nodigde Easybrussels hen uit om op basis van de presentatie van de resultaten van de peiling en het voorafgaande werk tijdens het eerste Easy Lab, de impact op het vakgebied en de sectoren die hun besturen betreffen nader te bespreken. Ze stelden eveneens maatregelen voor die iedere administratie tegen 2020-2025 zou kunnen toepassen om de behoeften die de burgers aan de hand van deze peiling overbrengen, te beantwoorden.

Drie behoeften kwamen duidelijk aan bod:

  • De communicatie tussen de administraties versterken, onder andere voor wat het delen van gegevens betreft.
  • Het verduidelijken van het administratief landschap in Brussel voor de burgers.
  • De toegankelijkheid tot informatie voor de burgers garanderen.

Easybrussels is bijzonder tevreden van zowel de resultaten van de peiling die de behoeften van de burgers toelicht als de elementen die door de deelnemers van de Easy Lab werden aangehaald met het oog op het opstellen van het plan voor administratieve vereenvoudiging 2020-2025. Deze ondersteunen de waarde van het project dat het agentschap voor administratieve vereenvoudiging sinds 2015 voert en de uitdagingen op dit gebied.

De volledige notulen van de voormiddag en het gedetailleerde rapport van het onderzoek dat door Dedicated werd gevoerd, zullen spoedig overgemaakt worden aan de leden van het stuurcomité.

Easybrussels wenst alle deelnemers te danken voor hun bijdrages en moedigt hen aan de voorgestelde informatie te delen binnen hun instellingen om de administratieve vereenvoudiging die door de burgers gevraagd wordt, verder te steunen en te versterken.