32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

easy.brussels traint eerstelijns ambtenaren in digitale overheid

Publicatie op 23.06.2023

De eerstelijnsambtenaren opleiden en begeleiden in het kader van de online overheid, dat is het doel van uitdaging 5 van het door easy.brussels aangestuurde Easy Way-project.

Dankzij deze opleidingen die worden aangeboden via de opleidingscatalogus van de GSOB kunnen de personeelsleden van de plaatselijke besturen kennis opdoen rond 3 thema’s:

  • de virtuele loketten van overheidsdiensten;
  • de authenticatiemethodes voor de virtuele loketten van overheidsdiensten;
  • de begeleiding van gebruikers die met de digitale breuk worden geconfronteerd, aan de hand van praktische gevallen.

Je kan je vanaf nu inschrijven voor deze opleidingen. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor het eerstelijnspersoneel van gemeentebesturen en OCMW’s. Gewestelijke administraties die geïnteresseerd zouden zijn in een van deze thema’s kunnen ook contact opnemen met easy.brussels via onze pagina ‘Opleiding’, of via [email protected] voor meer informatie.

 

De eerste opleiding vindt fysiek plaats op 19 september 2023 om 9.30 uur. Het thema is: “VIRTUEL LOKET VAN DE BRUSSELSE OVERHEIDSDIENSTEN: BEGRIJPEN, GEBRUIKEN EN BEGELEIDEN OP IRISBOX”.

Klik hier om je in te schrijven: link naar de opleidingsfiche

 

De tweede opleiding vindt op afstand plaats op 13 november 2023 om 10.00 uur. Het thema is: “ONLINE OVERHEIDSDIENSTEN: AUTHENTICATIEMETHODES BEGRIJPEN EN GEBRUIKEN”.

Klik hier om je in te schrijven: link naar de opleidingsfiche

 

De derde opleiding vindt fysiek plaats op 3 oktober 2023 om 9.30 uur. Het thema is: “DIGITALE ONGELIJKHEDEN VOORKOMEN EN BESTRIJDEN IN HET KADER VAN DE DIGITALISERING VAN DE OVERHEIDSDIENSTEN”.

Klik hier om je in te schrijven: link naar de opleidingsfiche

 

Welke zijn de doelstellingen?

  • De gebruikers een kwalitatieve dienstverlening bieden
  • De personeelsleden van de nodige tools voorzien, opdat de gebruikers aangepaste informatie ontvangen
  • Zich bewust zijn van de digitale breuk en de evolutie van de digitalisering
  • De virtuele loketten begrijpen en gebruiken
  • De authenticatiemethodes begrijpen en gebruiken
  • De digitale vaardigheden van de personeelsleden versterken

 

Voor wie zijn deze opleidingen bedoeld?

De opleidingscatalogus die via de GSOB beschikbaar is, is gericht op de personeelsleden van de plaatselijke besturen, waarbij de prioriteit op het eerstelijnspersoneel ligt.

Deze opleidingen kunnen ook worden georganiseerd en gegeven aan het personeel van de gewestelijke overheden. Voor meer info kan je contact met ons opnemen op [email protected], of via onze pagina ‘Opleiding’.

 

Ontdek hoe easy.brussels de administraties bij hun projecten op het vlak van digitale transformatie en administratieve vereenvoudiging begeleidt: Easy Way 2020-2025 NL.

Dit plan maakt deel uit van het proces inzake digitale transitie dat sinds de gezondheidscrisis in een stroomversnelling is geraakt en dat erop gericht is de complementariteit tussen de digitale inclusie en de digitalisering van de overheid te bevorderen.

 

 

Deel deze pagina :