32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Nieuws over de overheidsopdrachten

Publicatie op 17.10.2017

Vanaf 1 december 2017 moeten de Brusselse besturen en instellingen van openbaar nut de ondernemingen systematisch informeren over de online publicatie van overheidsopdrachten. Deze maatregel beoogt het verhogen van de transparantie van het bestuur, maar ook een betere toegang tot de overheidsopdrachten en een toename van de economische activiteiten, in het bijzonder van kmo’s en zko’s. Zo wordt er een digitale brug geslagen tussen besturen en ondernemingen.

 

1.    Toegankelijke overheidsopdrachten om de gewestelijke economie te stimuleren

In België zijn overheidsopdrachten goed voor bijna 15% van het BBP. Vanwege dit economisch belang volgt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de aanbevelingen van de Europese autoriteiten om een digitale aanpak en meer openheid aan de dag te leggen ten behoeve van de Brusselse ondernemingen door zijn overheidsopdrachten online te publiceren.

Zo bieden de gewestelijke besturen de ondernemingen de kans op de hoogte te blijven van de bestellingen van het gewest in elk mogelijk domein, en een offerte in te dienen voor de opdrachten waaraan ze willen deelnemen. Dit vormt een duidelijke vooruitgang voor de ondernemingen. De besturen ontvangen zo meer offertes , kunnen de waaier aan mogelijke leveranciers uitbreiden en opdrachten toekennen aan dienstverleners die ze tot nu toe misschien niet kenden.

Dankzij het e-Procurementplatform van de FOD Beleid en Ondersteuning kunnen de Brusselse besturen overheidsopdrachten vanaf 30.000 euro op een veilige en transparante wijze online publiceren.

 

2.    Voordelen voor de ondernemingen

Naast competitiviteit en economische dynamiek voor het gewest bieden online overheidsopdrachten ondernemingen – en in het bijzonder kmo’s, zko’s en startups – voordelen bij hun zoektocht naar economische kansen en praktische oplossingen. Door zich in te schrijven op het online platform voor overheidsopdrachten genieten ondernemingen van een systeem dat hen vlotter toegang tot overheidsopdrachten verschaft en waar ze de bekendmakingen kunnen doornemen. Bovendien biedt het hen meer garanties op vereenvoudigde procedures, ze kunnen er bestekken downloaden, hun offertes in enkele klikken indienen, op een veilige manier tijd en kosten (drukkosten, portkosten, enz.) besparen,  gebruik maken van een gratis waarschuwingssysteem en hun dossiers te allen tijde raadplegen.

Het gebruik is daarenboven volledig gratis voor overheidsinkopers en ondernemingen.

 

3.    Focus op de nieuwe voorwaarden

Concreet zorgt de omzendbrief ervoor dat de volgende maatregelen van kracht worden op 1 december 2017:

  • Opdrachten boven 30.000 euro excl. btw moeten op e-Procurement worden gepubliceerd (tot 135.000 euro excl. btw in de Free Market-omgeving, vanaf 135.000 euro excl. btw in het Bulletin der Aanbestedingen via de kopersomgeving).
  • Het indienen van offerteaanvragen en aanvragen voor deelname via e-Tendering is toegestaan voor ondernemingen en moet worden gestimuleerd door de aanbestedende overheden voor opdrachten gelijk aan of hoger dan 30.000 euro excl. btw.

 

4.    Informatie en begeleiding

Om de overgang naar deze nieuwe maatregelen zo goed mogelijk voor te bereiden houden de gewestelijke besturen en instellingen rekening met de voorwaarden van de nieuwe omzendbrief. Verschillende communicatieacties worden gevoerd  samen met de besturen en vertegenwoordigers van de ondernemingssector om de ondernemingen optimaal te informeren.

Easybrussels is belast met de coördinatie van deze activiteiten. Het agentschap heeft ook als rol de gewestelijke besturen en instellingen alsook de Brusselse ondernemingen te sensibiliseren voor overheidsopdrachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Easybrussels gaf sinds 2016 al 15 opleidingen over de verschillende modules van het e-Procurementplatform aan zo’n 255 medewerkers om hen met de tool te leren werken.

Om de begeleiding op weg naar e-Procurement vlekkeloos te laten verlopen en  ondernemingen zich eenvoudig online kunnen inschrijven om de tool te gebruiken, biedt het platform een handleiding en allerlei documenten over elektronische procedures inzake de gunning van overheidsopdrachten. Ondernemingen en besturen kunnen verder ook terecht bij de helpdesk.

Meer weten?

Alle info over de voorwaarden voor inschrijving op e-Procurement voor ondernemingen staat op overheidsdienst.brussels/e-procurement 

Helpdesk e-Procurement:

De helpdesk is elke werkdag bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 16.30 uur. Weet wel dat de helpdesk e-Procurement geen juridische of technische ondersteuning biedt.

Hoe de helpdesk contacteren?

e.pr[email protected]
02 790 52 00