32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

Zin om alles te weten over de digitale sleutel?

Publicatie op 26.07.2018

Easybrussels, de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) en Brulocalis, de Vereniging van de Stad en gemeenten van Brussel, hebben in juni 2018 een informatiesessie georganiseerd over de digitale sleutels et de nieuwe toepassing Local Registration Application (LRA). Ontwikkeld door de FOD BOSA, zorgen deze oplossingen ervoor dat het online bestuur toegankelijker wordt. Ze werden aan de agenten van de gewestelijke en lokale besturen in Brussel toegelicht. Zij hebben er op deze manier de werking en de voordelen van kunnen ontdekken.

De applicatie LRA biedt concreet de mogelijkheid digitale sleutels toe te kennen aan burgers die geen gebruik kunnen maken van een elektronische identiteitskaart (eID) en die toegang dienen te verkrijgen tot online applicaties om administratieve stappen uit te voeren. Het gaat zodoende om een versterking van het virtueel loket.

De methode om deze sleutels aan te maken is eenvoudig en beantwoordt de behoefte tot digitalisering en vereenvoudiging van de openbare diensten om het leven van de burgers comfortabeler te maken.

Er bestaan reeds tal van digitale sleutels: de eID en de token zijn er bekende voorbeelden van. De sleutels zijn over het algemeen alternatieven voor de elektronische identiteitskaart. De applicatie LRA laat de burgers voortaan toe zich te verbinden door middel van mobiele toestellen zoals een smartphone of een tablet dankzij een unieke code die per SMS opgestuurd wordt, of aan de hand van een gebruikersnaam en paswoord.

Voor Easybrussels stelt dit een mooie vooruitgang voor wat vereenvoudiging betreft voor de gebruikers  en versterking van het virtueel loket. Het agentschap steunt de ontwikkeling van dergelijke digitale sleutels dan ook.