32px_Search Created with Sketch.

De vertaling van een fiche valideren of weigeren

Doel is, de vertaling van een fiche die door de vertaler werd voorgelegd en ter validering werd verzonden naar de revisor te aanvaarden of te weigeren. In het aanmaakproces van een fiche met het oog op diens publicatie, wordt de fiche door de revisor voor vertaling verzonden naar de vertaler(s) die verantwoordelijk zijn voor elk van de in de fiche verplichte en/of optionele talen. 

IN WELKE STAP VAN HET PROCES WORDT EEN VERTALING GEVALIDEERD OF GEWEIGERD?

Zodra de vertaler de vertaling van een fiche in de taal waarvoor hij verantwoordelijk is ter validering voorlegt aan de revisor, kan de vertaling gevalideerd of geweigerd worden. Deze stap grijpt plaats rond het einde van het aanmaakproces van een fiche met het oog op diens publicatie.

DE TOELATINGEN

Wie mag de vertaling van een fiche creëren, valideren of weigeren? Het is de rol van de revisor om de vertaling van een fiche te verifiëren en om deze te valideren of te weigeren. De plaatselijke administrator kan deze taak overnemen indien nodig.

DE KNEEPJES

Waarmee stemmen de kleurcodes van de talen overeen? De kleurcodes wijzen op het taaltype (en niet op de status van de vertaling):

 • Zwart: redactietaal – verplicht.
 • Rood: andere verplichte taal.
 • Oranje: optionele taal.

DE VOORWAARDEN OM EEN VERTALING TE VALIDEREN OF TE WEIGEREN

Onder welke voorwaarden mag de vertaling van een fiche gevalideerd of geweigerd worden? De fiche wordt vertaald en ter validering voorgelegd aan de revisor. Minstens één taal moet vertaald worden. In het dashboard:

 • De fiche bevindt zich in de tegel ‘Wordt vertaald’.

De status van de fiche is ‘Wordt vertaald’.

 • De vertaling van de fiche bevindt zich in de tegel ‘Te valideren’.

De status van de vertaling LL is ‘Vertaald’. De vertaler kan de fiche niet meer bewerken. Wat zijn de statussen van de fiche en van de vertaling van de fiche? BAS registreert elke verandering van staat of status en de bijhorende informatie: wie is de auteur, wanneer heeft de wijziging plaatsgevonden, wat is de nieuwe status. In dit geval, wanneer de vertaler op de knop ‘Voorleggen’ drukt om te vragen om zijn vertaling te valideren, wijzigt het BAS-systeem de status van de fiche en van de vertaling van de fiche. Het verstuurt ook een kennisgeving naar de revisor die verantwoordelijk is voor de validering. De statussen van de fiche en de statussen van de vertaling LL van de fiche mogen niet door elkaar gehaald worden. Een overzicht van de statussen wordt getoond in de onderstaande tabel:

 

Tegel Status van de fiche Status van de vertaling LL*
Te vertalen Wordt vertaald Te vertalen
Wordt vertaald Wordt vertaald Wordt vertaald
Vertaling te valideren Wordt vertaald Vertaald
Vertaling geweigerd Wordt vertaald Geweigerd
Vertaling gevalideerd In afwachting van publicatie  

Tabel 1: LL* Ref. van de taal FR, NL, EN, DE

DE NAVIGATIE

Hoe navigeren om de vertaling van een fiche te valideren of te weigeren?

 1. Kies je organisatie en/of workspace in de navigatiebalk.
 2. Klik op het icoon BAS. De pagina van het dashboard wordt geopend op het scherm.
 3. Klik op de tegel ‘Te valideren vertaling’.
 4. Selecteer, in de tabel van de fiches ‘Te valideren vertalingen’, de te valideren vertaling.
 5. Wanneer er geen fiche aan jou is toegewezen, klik op het icoontje (dubbele pijl) om deze fiche aan jou toe te wijzen als je daar het recht toe hebt. Zie ook de specifieke Gebruikersgids.

 

 

6. In de kolom ‘Acties’: klik op de tegel ‘Werken in de fiche’ (potlood-icoontje) om het te openen. BAS toont de fiche in dubbel aanzicht: de versie in de redactietaal (deze versie is grijsgemaakt want ze werd goedgekeurd voordat ze voor vertaling wordt verzonden) en de vertaalde versie die je moet valideren.

7. Klik op de gekozen actieknop. In dit stadium zijn verschillende keuzes mogelijk:

 • De vertaling annuleren of de vertaling sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.
 • De vertaling opslaan.
 • De vertaling weigeren.
 • De vertaling valideren.
 • Vragen om  de fiche te publiceren.

 

Scenario “annuleren” Om de vertaling te sluiten zonder ze te bewaren: klik op de tegel ‘Annuleren’ of klik op het ‘BAS’-icoon. Er verschijnt een waarschuwings-pop-up.

 

 • Om de fiche te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan, klik op ‘Ja’.
 • Om de wijzigingen op te slaan, klik op ‘Nee’ en ga naar het punt ‘De fiche opslaan’.

De status van de vertaling LL is ‘Te vertalen’. De status van de fiche is ‘Wordt vertaald’. In het dashboard blijft de fiche in de tegel ‘Te vertalen’. Scenario “opslaan” Als de vertaling niet klaar is, om het reeds gedane werk te bewaren, klik op de knop ‘Opslaan’. Er verschijnt een bevestigingsbericht. De status van de vertaling LL is ‘Wordt vertaald’. De status van de fiche is ‘Wordt vertaald’. In het dashboard gaat de fiche over naar de tegel ‘Vertaling is bezig’. De tegel ‘Vertaling is bezig’ bevat geen aanduiding van het aantal te behandelen fiches. Dit moet men dus verifiëren door te klikken op de tegel.

 

 

Scenario “weigeren” Als de revisor de vertaling ontoereikend acht:

 • Klik op de knop ‘Weigeren’. Er verschijnt een kader waarin men verplicht de reden voor de weigering moet opgeven om dit te kunnen opslaan:
 • Klik op de knop ‘De weigering bevestigen’. Er verschijnt een bevestigingsbericht. De vertaler ontvangt hiervan een kennisgeving. De status van de vertaling LL is ‘Geweigerd’. De status van de fiche is ‘Wordt vertaald’. In het dashboard gaat de fiche over naar de tegel ‘Vertaling geweigerd’. De vertaler moet de vertaling overdoen, de vereiste wijzigingen aanbrengen en de vertaling opnieuw voorleggen.

 

Scenario “valideren” Als de revisor de vertaling toereikend acht, klik op de knop ‘Valideren’. De status van de vertaling LL is ‘Gevalideerd’. De status van de fiche blijft ‘Wordt vertaald’. In het dashboard gaat de fiche over naar de tegel ‘Vertalingen gevalideerd’. De vertaler kan de vertaling niet meer bewerken, hij kan die enkel nog openen in read only. Er verschijnt een bevestigingsbericht. Het scherm van de fiche blijft open om de publicatie te kunnen aanvragen. Zie ook de Gebruikersgids ‘Een fiche publiceren’.