32px_Search Created with Sketch.

De talen van de fiche kiezen

Voor elke fiche biedt het BAS-systeem de mogelijkheid om te kiezen tussen vier talen, het Frans, het Nederlands, het Engels en het Duits. Elke organisatie moet voor zijn fiches de verplichte en optionele talen bepalen.

DE TOELATINGEN

Wie mag de talen bepalen voor een fiche? Het is de plaatselijke administrator van elke organisatie die de toelating heeft om, uit de vier talen die door het BAS-systeem worden aangeboden, de verplichte en optionele talen van de fiches van de organisatie waarvoor hij verantwoordelijk is, te bepalen en te beheren. Hierbij leeft hij de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldende reglementering na.

DEFINITIES: GEBRUIKERSTAAL, REDACTIETAAL, VERPLICHTE en OPTIONELE TAAL

Wat is de gebruikerstaal? De gebruikerstaal is de taal die bepaald is in het gebruikersprofiel van de persoon die inlogt. De taal wordt door hem gekozen wanneer zijn plaatselijke administrator de aanvraag tot toekenning van de verbindingstoelatingen met het BAS-systeem indient.

Wat is de redactietaal? De redactietaal is de taal waarin een fiche werd opgesteld. De gebruiker kan de redactietaal kiezen uit de verplichte talen. Het BAS-systeem selecteert standaard zijn gebruikerstaal.

Wat is een verplichte taal? Een verplichte taal is een taal waarin een fiche noodzakelijkerwijze vertaald moet worden vooraleer de fiche gepubliceerd kan worden en zichtbaar wordt voor het publiek. Het BAS-systeem blokkeert de publicatie van een fiche als een verplichte taal niet vertaald werd, wat niet het geval is voor de optionele talen. In het systeem is bepaald dat er noodzakelijkerwijze een verplichte taal is. Op wettelijk vlak zijn de besturen, op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verplicht om de informatie ad minima te publiceren in het Frans en het Nederlands. Het is niet verplicht om een optionele taal te selecteren.

Wat is een optionele taal? Een optionele taal is een taal waarin een fiche vertaald mag worden. De taal moet dus gekozen worden wanneer er een fiche wordt aangemaakt. De optionele taal is niet verplicht. Dit houdt in dat:

  • De fiche gevalideerd en gepubliceerd mag worden zodra de vertalingen in de verplichte talen gevalideerd zijn, ook al is de fiche nog niet in een of meer van de optionele talen vertaald.
  • De vertalingen in de optionele talen later of helemaal niet uitgevoerd kunnen worden.

In dat geval blijven ze staan in de tegel ‘Te vertalen’. Als de vertaling bezig is, staan ze in één van de tegels ‘Wordt vertaald’, ‘Te valideren vertaling’ of ‘Vertaling geweigerd’.

DE PRINCIPES

Wanneer moeten de talen van een fiche gekozen worden? De verplichte en optionele talen moeten gekozen worden Zodra de fiche wordt aangemaakt. Zodra de fiche is opgeslagen, is het niet mogelijk om een taal toe te voegen. Als er absoluut een taal moet worden toegevoegd aan een aangemaakte of in aanmaak zijnde fiche, moet er een beroep gedaan worden op het proces voor het aanmaken van een duplicaat. Zie voor meer details de Gebruikersgids over het depubliceren van een fiche.

Hoe de talen van een fiche zien en wijzigen? In de fiche is het kader van de taal waarin een fiche geanalyseerd of aangemaakt wordt, gemarkeerd. Zo worden alle documenten vertaald of weergegeven in de gekozen taal. Via de knoppen van de vier talen kan men wisselen van de ene taal naar de andere. De elementen van het kader van de fiche (template) worden automatisch aangepast in één van vier gekozen talen. De vertaling in de verschillende velden van een fiche wordt niet gecontroleerd.

Mag ik een taal toevoegen aan een in aanmaak zijnde fiche? Zodra de fiche voor de eerste maal in het BAS-systeem is opgeslagen, is het niet mogelijk om een taal toe te voegen. Op dat ogenblik krijgt ze de status ‘Wordt opgesteld’. Als er absoluut een verplichte of optionele taal moet worden toegevoegd aan een aangemaakte of in aanmaak zijnde fiche, moet er een duplicaat aangemaakt worden.

Kan je door een nieuwe versie van een fiche aan te maken nog een taal toevoegen? Een nieuwe versie van een fiche wordt aangemaakt op basis van de verplichte en optionele talen van de originele fiche.

Hebben alle talen dezelfde status in BAS? Er bestaan verplichte en optionele talen. Deze hebben niet hetzelfde status, bijvoorbeeld bij de publicatie.

DE NAVIGATIE

Om toegang te krijgen tot het BAS-dashboard:

  1. Kies je organisatie en/of workspace in de navigatiebalk.
  2. Klik op het icoon BAS. De pagina van het dashboard verschijnt op het scherm.

 

Hoe kan ik de talen van mijn organisatie zien? De talen van mijn organisatie zijn de verplichte talen van de fiche. In het dashboard, klik op de tegel ‘Nieuwe fiche’.

 

 

Hoe de talen van een fiche selecteren?

  1. In het dashboard, klik op de tegel ‘Een fiche aanmaken’.
  2. Klik op de icoontjes van de gekozen optionele talen.

 

Hoe de te vertalen talen voor een fiche zien? In het dashboard, klik op de tegel ‘Te vertalen’. Voor een zelfde fiche creëert het BAS-systeem evenveel vertalingen van de fiche als er verplichte en optionele talen te vertalen zijn. Voorbeeld: fiche 57 opgesteld in het FR: te vertalen in de drie talen NL (verplicht), EN en DE (optioneel).

 

 

Hoe kan je weten of een fiche en in welke talen al vertaald werd? In het dashboard, klik op een van de knoppen ‘Wordt vertaald’, ‘Te vertalen’ of ‘Lijst van de fiches’. De iconen van de talen verschijnen naast de fiche. Voorbeeld: Klik op de tegel ‘Te publiceren’. Het scherm ‘Fiches in afwachting voor publicatie’ verschijnt. Selecteer de te controleren fiche.

 

 

In de kolom ‘Acties’, klik op de knop ‘Publiceren’ ( Icoontje √). Het scherm ‘De fiche raadplegen’ verschijnt. U ziet de talen in welke de fiche moet vertaald worden. De kleuren geven de status van elke vertaling aan:

  • Blauw: geselecteerde taal.
  • Wit: verplichte taal/vertaling.
  • Rood: de fiche moet nog vertaald worden in deze taal.