32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

De elektronische facturatie neemt een hoge vlucht in het Brussels gewest!

Publicatie op 26.08.2021

Elektronische facturering bestaat uit de volledige automatisering van het factureringsproces, van de uitgifte van de factuur door de leverancier tot de archivering door de klant. Een pdf-factuur die per e-mail wordt verzonden, is dus geen elektronische factuur. 

Sinds 1 november 2020 worden voor nieuwe contracten van Brusselse gewestelijke administraties en organisaties alleen nog facturen in elektronisch formaat aanvaard.

Sindsdien is het aantal elektronische facturen dat de Brusselse overheidsinstanties ontvangen vertienvoudigd! In minder dan een jaar tijd is het percentage elektronische facturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gestegen van 1,06% naar 10,08% (ontvangst van elektronische facturen door overheidsdiensten en -organisaties).

Bron: BOSA en Brusselse besturen. Berekeningen easy.brussels.

De beste leerlingen?

Sommige administraties onderscheiden zich door het percentage elektronische facturen dat ze ontvangen. U krijgt er elk trimester een overzicht van. Voor het tweede trimester van 2021 (1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) staan op het podium*:

  • op de eerste plaats: de MIVB, die 16% elektronische facturen ontving;
  • op de tweede plaats: Net Brussel, dat 14% elektronische facturen ontving;
  • op de derde plaats: Leefmilieu Brussel, dat 10% elektronische facturen ontving en daarmee het podium vervolledigt.

 

* Deze rangschikking houdt enkel rekening met administraties die meer dan 1.000 facturen per trimester ontvangen.