32px_Search Created with Sketch.
Shape Created with Sketch. Terug naar nieuws

De Brusselse overheidsinstellingen ontvangen eind 2022 bijna één factuur op drie elektronisch

Publicatie op 25.04.2023

 

De inspanningen van de overheidsinstellingen in combinatie met de acties van easy.brussels om hen daarbij te begeleiden, zorgden voor een toename van de e-facturatiegraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Kerncijfers?

  • Het aantal door de gewestelijke overheidsinstellingen ontvangen elektronische facturen in 2022 bedroeg 38.705, of een toename met 66% ten opzichte van het vorige jaar.

Bron: FOD BOSA – Mercurius – Cijfers voor de voornaamste overheidsinstellingen en ION’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

  • De e-facturatiegraad (= het aantal ontvangen elektronische facturen ten opzichte van het aantal ontvangen facturen via alle kanalen) steeg en bedroeg 28% eind 2022.

Bron: FOD BOSA, SAP en Brusselse overheidsinstellingen. Berekeningen easy.brussels – Cijfers voor de voornaamste overheidsinstellingen en ION’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Wie zijn de goede leerlingen onder de gewestelijke overheidsinstellingen?

  • Brugel, perspective.brussels en safe.brussels gaven in 2022 de hoogste e-facturatiepercentages te zien met respectievelijk 57%, 45% en 43%.
  • safe.brussels, perspective.brussels en de MIVB lieten in 2022 een mooie vooruitgang van hun e-facturatiepercentage optekenen, namelijk:
    • safe.brussels : 1 factuur op 25 in 2021 tegenover ongeveer 1 factuur op 2 in 2022;
    • perspective.brussels : 1 factuur op 5 in 2021 tegenover ongeveer 1 factuur op 2 in 2022;
    • MIVB : 1 factuur op 5 in 2021 tegenover ongeveer 1 factuur op 3 in 2022.

 

Elektronische facturatie in Brussel?

Opdracht 7 van het Brusselse gewestelijke plan voor administratieve vereenvoudiging 2020-2025 (Easy Way) voorziet in de dematerialisering van de aankoopcyclus van de Brusselse overheidsinstellingen, onder meer via het promoten van de elektronische facturatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Brusselse gewestelijke overheidsinstellingen moeten hun facturen elektronisch ontvangen voor alle overheidsopdrachten die sinds november 2020 worden gepubliceerd. Als gevolg van de publicatie van een koninklijk besluit in maart 2022 geldt deze verplichting ook voor de Brusselse plaatselijke besturen, en dit sinds november 2022 op een progressieve manier naargelang het bedrag van de betrokken opdracht.