32px_Search Created with Sketch.

CIBG

In de loop van 2018 investeerde het CIBG in administratieve vereenvoudiging door middel van een reeks applicaties.

NOVA

De 5de versie van het transversaal IT-platform bestemd voor het beheer van stedenbouwkundige en milieuvergunningen is sinds 5 november 2018 beschikbaar. De applicatie vergemakkelijkt de verwerking van gegevens en de uitwisseling van informatie tussen administraties.

BOS DE VOLGENDE STAPPEN?  In 2019 zullen de laatste vijf OCMW’s zich bij het platform aansluiten, evenals vijf andere klanten. De integratie tussen BOS en NOVA, een technische upgrade en de elektronische handtekening staan op de agenda.

BOS is een optimale elektronische beheeroplossing voor het secretariaatswerk van elke vergadering of bijeenkomst. Naast de raadpleging en validering van documenten laat dit platform toe om elk dossier volledig te bekijken en meer algemeen het beheer van de administratie beter op te volgen, door alle betrokkenen op een transparante manier in een samenwerkingslogica te omvatten. De invoering van een administratieconsole in november 2018 bood gebruikers nieuwe mogelijkheden zoals het aanmaken en verwijderen van accounts, het verlenen van toegang, het veranderen van labels op templates en het aanpassen van de workflow.

NOVA 5.0 IN CIJFERS

  • De gelijktijdige migratie van 21 klanten (Brussel Stedenbouw en Erfgoed, Brussel Leefmilieu en de 19 gemeenten).
  • Opleiding van 800 ambtenaren.
  • De migratie van meer dan 1,6 TB aan gegevens (700 000 dossiers, 1 000 000 documenten en 700 000 bijlagen).
  • De migratie van ongeveer 3 000 templates voor het documentbeheer van de verschillende gemeenten.

IRISBOX

Met een gemoderniseerd en duidelijker ontwerp biedt IRISbox voortaan een vereenvoudigde navigatie naar meer dan 400 online formulieren. Het is vanaf nu mogelijk om toegang te krijgen tot het proces van uw keuze zonder dat u zich eerst hoeft te identificeren. Een simpele klik volstaat vervolgens om dit te doen. De identificatiemodule heeft onlangs de app Itsme voor smartphone en tablet geïntegreerd. Tot slot heeft de gemeente Vorst een voortrekkersrol gespeeld in de elektronische centralisatie van inschrijvingen in het basisonderwijs via IRISbox, waardoor burgers hun kinderen online kunnen registreren. Dit systeem voorkomt de gebruikelijke overbelasting van de telefooncentrales van de gemeente. Daardoor is het een groot succes geworden en heeft het de belangstelling van andere gemeenten gewekt.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, waarvoor het Iristeam zich had voorbereid door verschillende diensten aan zijn leden beschikbaar te stellen. Eind 2018 zijn er sessies opgezet om ervaringen uit te wisselen, het juridisch kader te analyseren en de activiteiten in alle plaatselijke en gewestelijke instanties op coherente wijze op elkaar af te stemmen om de gegevensbescherming en de informatiebeveiliging te waarborgen.

 

KLANTENZONE

De klantenzone die in mei 2018 operationeel werd, zet een reeks informatiegegevens en documenten over de producten en diensten van het CIBG online: gebruikershandleidingen, opleidingsmateriaal, nieuws, gepland onderhoud, FAQ, dashboards, technische rapporten, enz. Met de invoering van de 5de versie was de NOVA-service de eerste die beschikbaar was. Editoria, Shared Hosting, Antivirus, Notero, E-mail, Backup online en BOS volgden in de loop van dat jaar. De VPN-service zal begin 2019 worden toegevoegd. Deze omgeving zal in de loop van 2019 geleidelijk evolueren om de gebruikers meer praktische mogelijkheden te bieden.

De klantenzone van het CIBG zal in de loop van 2019 geleidelijk evolueren om de gebruikers meer praktische mogelijkheden te bieden.

FIDUS

De elektronische gegevensuitwisseling tussen de administraties via het Fidus-platform werd in 2018 versneld.

FIDUS IN CIJFERS

  • 28 instellingen in heel Brussel maken gebruik van de diensten van Fidus om toegang te krijgen tot de gegevens van
    14 leveranciers, waarvan de bekendste het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Kruispuntbank van de Voertuigen (DIV) en het Kadaster zijn.
  • Verdubbeling van het aantal transacties tussen 2017 en 2018 tot 2,5 miljoen.

miljoen transacties via Fidus tussen 2017 en 2018

Delen op:

Blijf het jaarverslag 2018 ontdekken