32px_Search Created with Sketch.

BRUSSEL FISCALITEIT

Op het vlak van administratieve vereenvoudiging doet Brussel Fiscaliteit er alles aan om haar website voor iedereen begrijpelijk te maken, in het bijzonder door de toepassing van de “Gemakkelijk te lezen en begrijpen”-regels (GL&B). Door de inhoud van haar website volgens deze principes te herschrijven, draagt Brussel Fiscaliteit bij aan het omzetten van complexe administratieve kwesties zoals de onroerende voorheffing in duidelijke omgangstaal.

De GL&B-regels, die in de eerste plaats gericht zijn op mensen met een verstandelijke handicap, vormen in feite een meerwaarde voor iedereen, zeker op het complexe terrein van fiscaliteit. Het gebruik van een eenvoudige woordenschat helpt ook mensen van buitenlandse afkomst bij het leren van nationale talen, mensen met leesproblemen of de gehaaste gebruiker die zo snel mogelijk toegang tot informatie wil hebben.

De video’s in gebarentaal zullen ook online worden geplaatst. Daarnaast hebben medewerkers van Brussel Fiscaliteit bewustmakingscursussen voor de omgang met personen met een handicap gevolgd. Zo hebben ze de nodige vaardigheden verworven om een toegankelijke, vereenvoudigde en eersteklas website te maken.

Delen op:

Blijf het jaarverslag 2018 ontdekken