32px_Search Created with Sketch.

BRUSSEL FINANCIËN EN BEGROTING

In overleg met Easybrussels heeft Brussel Financiën en Begroting (BFB) de principes van het beleid van administratieve vereenvoudiging op de GOB en zijn verschillende partners toegepast. BFB heeft op die manier de elektronische facturatie, digitalisering van vastleggings- en vereffeningsworkflows, het gewestelijk SAP-platform en BRU-BUDGET ontwikkeld.

HET ELEKTRONISCHE FACTURATIESYSTEEM

De boekhouding van de overheidsdiensten is voortaan in staat om facturen volledig elektronisch te ontvangen, waarmee een van de hoofddoelstellingen van het vereenvoudigingsplan 2015-2020 wordt gehaald. Het e-Invoicingsysteem en met name de implementatie van een controle-, validatie- en goedkeuringsworkflow van volledig gedigitaliseerde facturen bieden meerdere voordelen op het gebied van snelheid, eenvoud, efficiëntie en duurzaamheid. Dit project geeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de instrumenten om een model te zijn voor administratieve vereenvoudiging.

Elektronische facturatie geeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de tools om een model te zijn op het gebied van administratieve vereenvoudiging.

BFB aanvaardt sinds juli 2016 digitale facturen. GOB-leveranciers kunnen desgewenst hun facturen in pdf-formaat via één enkel e-mailadres verzenden, waardoor de tijd tussen de datum van uitgifte van de factuur en de ontvangst ervan wordt verkort.

Sinds eind 2017 maakt het Mercurius-platform het mogelijk om facturen volledig elektronisch te ontvangen. Vanuit technisch oogpunt werd de VIM-module (Vendor Invoice Management) van de SAP-tool aangepast om elektronische facturen te kunnen verwerken. BFB werkt samen met het Vlaams Gewest, Easybrussels en IT-Coördinatie om leveranciers te informeren over de elektronische factuur. Alle Brusselse gewestelijke entiteiten die gebruikmaken van de gewestelijke SAP-tool zouden eveneens van deze ontwikkeling moeten kunnen profiteren en vóór eind 2019 elektronische facturen moeten kunnen ontvangen.

HET GEWESTELIJK SAP-PLATFORM

In samenwerking met IT-Coördinatie heeft BFB een gemeenschappelijk begrotings- en boekhoudinstrument ontwikkeld in de vorm van een ERP (Enterprise Resource Planning): het gewestelijk SAP-platform. Deze krachtige tool stelt ons in staat om onze partners nieuwe diensten aan te bieden: boekhoudkundige coaching, implementatieondersteuning, enz. In 2018 zijn drie nieuwe instellingen toegetreden tot het platform: Innoviris, hub.brussels en parking.brussels, naast de vijf andere instellingen die zich reeds in de loop van 2016 en 2017 hadden aangesloten: visit.brussels, perspective.brussels (BPB), Brussel Preventie en Veiligheid (BPV), de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH), de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Grotere instellingen zoals Net Brussel en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) hebben reeds belangstelling getoond voor het platform en zouden zich in 2020 bij het platform aansluiten.

Dit project stelt onze partners in staat om meer controle te hebben over hun begrotings- en boekhoudkundige processen tegen lagere kosten. Bovendien is het een goed voorbeeld van expertise en het delen van instrumenten op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Presentaties over dit vernieuwende project werden georganiseerd ten behoeve van onze partners, het Vlaams Gewest en de overheidsinstellingen van de federale staat.

De belangrijkste ontwikkelingen van het gewestelijk SAP-platform betreffen de implementatie van facturatiemodules op grote schaal (bv. parkeergelden), een rapporteringstool (Business Intelligence) en een burgerplatform. Er wordt ook een online opleidingsprogramma ontwikkeld om Brusselse instellingen die momenteel gebruikmaken van het gewestelijk SAP-platform in staat te stellen deze tool onder de knie te krijgen.

DE ONTWIKKELING VAN BRU-BUDGET

Het IT-instrument voor toezicht op de begrotingsworkflow BRU-BUDGET, dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2007 heeft ontwikkeld, werd in 2017 en 2018 verbeterd. De nieuwe functies maken het mogelijk de begrotingscontrole te verbeteren. Dit is een belangrijke stap voorwaarts voor het monitoringcomité van de gewestelijke entiteit.

De centrale administratie van de GGC, geïntegreerd in het SAP-platform in 2017, kon rekenen op de steun van Brussel Financiën en Begroting bij het opstellen van haar begroting en het wegwerken van haar achterstand bij het voorleggen van de algemene boekhouding. GGC gebruikt voortaan BRU-BUDGET op dezelfde manier als gewestelijke instellingen. Er werd ook een overeenkomst ondertekend om BRU-BUDGET ter beschikking te stellen van de Federatie Wallonië-Brussel.

In 2019 zal de applicatie worden geïntegreerd in SAP HANA en zal een rapporteringsplatform worden ontwikkeld op basis van BRU-BUDGET-databases om aan de behoeften van de begrotingscontrole en INR-aanvragen te voldoen. Dankzij deze integratie zullen de autonome bestuursinstellingen (ABI’s) die zich bij het gewestelijk SAP-platform hebben aangesloten, rechtstreeks op BRU-BUDGET kunnen worden aangesloten.

De bundeling van de ontwikkelingen maakt het mogelijk dit instrument voor administratieve vereenvoudiging op het gebied van begrotingsvoorbereiding en goed begrotingsbeheer steeds doeltreffender te maken.

Het SAP-platform stelt de partners van Brussel Financiën en Begroting in staat om hun begrotings- en boekhoudprocessen beter en tegen lagere kosten te beheersen.

Delen op:

Blijf het jaarverslag 2018 ontdekken