32px_Search Created with Sketch.

De talen van mijn organisatie kiezen

Voor elke fiche biedt het BAS-systeem de mogelijkheid om te kiezen tussen vier talen, het Frans, het Nederlands, het Engels en het Duits. Elke organisatie moet voor zijn fiches de verplichte en optionele talen bepalen.

DE TOELATINGEN

Wie mag de talen voor een fiche bepalen?

Het is de plaatselijke administrator van elke organisatie die de toelating heeft om, uit de vier talen die door het BAS-systeem worden aangeboden, de verplichte en optionele talen van de fiches van de organisatie waarvoor hij verantwoordelijk is, te bepalen en te beheren. Maar het is de redacteur die de optionele talen van de fiche selecteert overeenkomstig de regels die gelden in zijn organisatie.

DEFINITIES: GEBRUIKERSTAAL, REDACTIETAAL, VERPLICHTE EN OPTIONELE TAAL

Wat is de gebruikerstaal? De gebruikerstaal is de taal die bepaald is in het gebruikersprofiel van de persoon die inlogt. De taal wordt door hem gekozen wanneer zijn plaatselijke administrator de aanvraag tot toekenning van de verbindingstoelatingen met het BAS-systeem indient. Wat is de redactietaal? De redactietaal is de taal waarin een fiche werd opgesteld. De gebruiker kan de redactietaal kiezen uit de verplichte talen. Het BAS-systeem selecteert standaard zijn gebruikerstaal. Wat is een verplichte taal? Een verplichte taal is een taal waarin een fiche noodzakelijkerwijze vertaald moet worden vooraleer de fiche gepubliceerd kan worden en zichtbaar wordt voor het publiek. Het BAS-systeem blokkeert de publicatie van een fiche als een verplichte taal niet vertaald werd, wat niet het geval is voor de optionele talen. In het systeem is bepaald dat er noodzakelijkerwijze een verplichte taal is. Op wettelijk vlak zijn de besturen verplicht, op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om de informatie ad minima te publiceren in het Frans en het Nederlands. Het is niet verplicht om een optionele taal te selecteren. Wat is een optionele taal? Een optionele taal is een taal waarin een fiche vertaald mag worden. De taal moet dus gekozen worden wanneer er een fiche wordt aangemaakt. De taal is niet verplicht. Dit houdt in dat:

  • De fiche gevalideerd en gepubliceerd mag worden zodra de vertalingen in de verplichte talen gevalideerd zijn, ook al is de fiche nog niet in een of meer van de optionele talen vertaald.
  • De vertalingen in de optionele talen later of helemaal niet kunnen worden uitgevoerd.

In dat geval blijven ze staan in de tegel ‘Te vertalen’. Als de vertaling bezig is, staan ze in één van de tegels ‘Wordt vertaald’, ‘Te valideren vertaling’ of ‘Vertaling geweigerd’.

PRINCIPES

Op welk niveau van de structuur van de organisatie wordt de taalkeuze gemaakt? De keuze van de verplichte en optionele talen wordt bepaald op het niveau van de organisatie en niet van de workspaces. Welke taal is mijn standaardtaal of verbindingstaal? Het is de gebruikerstaal die standaard verschijnt bij de verbinding. De taal wordt bepaald op het niveau van het gebruikersprofiel in de IDM. Zie voor meer details de Gebruikersgids over de verbinding met het BAS-systeem. Hoe kan ik mijn gebruikerstaal zien en wijzigen? De profielgegevens van een gebruiker zijn zichtbaar en aanpasbaar in het BAS-systeem. De knoppen van de verbindingstalen of verplichte talen  bevinden zich in de navigatiebalk in het rechter bovenste deel van het scherm. Via de knoppen kan men wisselen van de ene taal naar de andere. De gebruikersinterface, dit is het dashboard, de tegels en alle elementen van het kader van de fiche (template) worden automatisch aangepast. De waarschuwingsberichten worden vertaald in het FR en in het NL.

DE NAVIGATIE

Hoe een verplichte taal selecteren voor mijn administratie?

  1. Kies je organisatie in de navigatiebalk.
  2. Klik op het icoon BAS. De pagina van het dashboard verschijnt op het scherm.
  3. Selecteer in het dashboard het kader ‘Workspace’ en klik op ‘Taalbeheer’.
  4. Klik op de verplichte en optionele talen voor de organisatie.
  5. Klik op de knop ‘Opslaan’.

 

Om de keuzes te wissen, klik op de knop ‘Resetten’ en herbegin de operatie. Hoe kan ik de talen van mijn organisatie zien? De talen van mijn organisatie zijn de verplichte talen van de fiche. Als plaatselijke administrator kan ik die zien via het menu ‘Instellingen’. Voor de gebruiker die een andere rol heeft: In het Dashboard, klik op de knop ‘Een fiche aanmaken’.